Welcome to 2020 - Have you heard of the Ethics Information Act?

2020 starter flott for dere som allerede arbeider systematisk med oppfølging i leverandørkjeden. Den 28.november fikk den norske regjeringen overlevert et utkast til en ny lov, ”Forslag til lov om virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger.” Med en lov som dette får vi mer rettferdige spilleregler – det skal lønne seg å ta ansvar. Resultatet er en klar konkurransefordel for ansvarlige bedrifter.

Men hva står det i lovutkastet? Og hva kan det konkret bety for deg som virksomhet?

Du skal ha kunnskap om leverandørkjeden din. Den korte oppsummeringen er at du skal vite. Alle virksomheter pålegges kunnskaps- og informasjonsplikt. Det blir lovpliktig å ha kunnskap om vesentlige risiko for negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter, også i leverandørkjeden din.

Loven fokuserer på menneskerettigheter, og omfatter tvangsarbeid og andre former for slaverilignende arbeid, barnearbeid, diskriminering og manglende arbeidstakerrettigheter. Større virksomheter pålegges såkalte aktomhetsvurderinger. Det er det gode grunner til. Brudd på grunnleggende menneskerettigheter er dessverre altfor vanlig utover i leverandørkjedene våre, og det har vi mulighet for å påvirke ved å stille krav og følge dem opp.

“Alt for mange varer som selges i norske butikker produseres under dårlige arbeidsforhold. Lønn man ikke kan leve av, manglende helse, miljø og sikkerhetstiltak, uanstendig arbeidstid og barnearbeid er blant utfordringene globalt. Tvangsarbeid og annet slaverilignende arbeid er dessuten utbredt. Vi må bekjempe denne type moderne slaveri.”

Forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad

Les mer om utvalgets arbeid og anbefalinger her.

Lovforslaget står ikke alene
Det norske lovforslaget er en del av en generell utvikling. I dag er det vanlig at kunder stiller krav til leverandører om ansvarlig innkjøp. Etiske retningslinjer, risikovurderinger og oppfølging er hverdagskost for mange. For bedrifter som allerede jobber systematisk med ansvarlig innkjøp, blir ikke dette noe som velter lasset.

Vil du vite mer?
Hvor FNs Global Compact og OECDs retningslinjer (les mer om dem her) for ansvarlig næringsliv danner en felles, internasjonal ramme, finnes det flere land som også velger å lovgi spesifikt om menneskerettigheter.

Nasjonale lover om menneskerettigheter
Lov om Offentlige Anskaffelser 2017 (Norge) – finn loven her.
The Modern Slavery Act 2015 (UK) – følg denne linken.
Duty of Vigilance 2017 (Frankrike) – finn en introduksjon til loven her.
Child Labor Due Diligence Law (Nederland) – bli klokere på loven her.

Eksempler på krav i offentlige innkjøp
Norge: Leverandører av produkter og tjenester skal ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter hvor det er risiko for brudd. Les veiledningen her.

Publisert:
January 2020
ESG