Programvare for å støtte bærekraftig verdiskaping, oppfølging av leverandørkjeden og EU-taksonomi for energiindustrien

Factlines tilbyr programvare som gir deg innsikt og kontinuitet i  bærekraftsarbeidet. Vår løsning for leverandøroppfølging gjør deg uavhengig av konsulenter og enkeltpersoner, og gir struktur og form til innsamling av data, risikoanalyser, prioritering av tiltak og oppfølging. Løsningen for taksonomiberegning hjelper deg med hva du skal følge opp og hvordan du skal angripe din virksomhets reise mot lavere utslipp og stryket konkurranseposisjon. Løsningene utvikler seg i takt med lovkravene i tillegg til å lære av bransjeledere på bærekraft.

FNs klimakonferanse COP29 vil i november samles i Baku i Aserbajdsjan for å forbedre handling og implementering av Parisavtalens bærekraftsmål på 1,5 °C.

Vi vet med sikkerhet at selskaper i energisektoren må jobbe strategisk og effektivt for å oppfylle nasjonale og regionale bærekraftskrav, ikke minst i fremtidsrettede sektorer som batteriindustrien, karbonfangst og lagring, vind- og vannkraft.
ARENDALS FOSSEKOMPANI
Factlines sikrer oss effektiv innsikt og rapportering. Det er enkelt å legge inn nødvendige data i programvareløsningen, og alle nødvendige data er organisert og samlet på én plattform, noe som sikrer at alle nøkkelinteressenter har tilgang til samme informasjon
Portrait of Lars Peder Fensli, Arendals Fossekompani CFO
Lars Peder Fensli
CFO
Batteriproduksjon
Batteriproduksjon står overfor komplekse utfordringer, inkludert strenge krav til overholdelse av regelverk, åpenhet i leverandørkjeden og krav til bærekraft. Factlines sine løsninger forenkler taksonomirapportering og sikrer omfattende håndtering av leverandørkjeden. Du kan redusere tiden brukt på datainnsamling og oppfølging av leverandører med inntil 95 %. Det er tid du trenger for å jobbe strategisk med å sikre ansvarlig sourcing.Dra nytte av tidsbesparende arbeidsflyter, data delt sikkert med de du ønsker å dele med og revisjonsklare rapporter som bygger opp under  behovene en batteriprodusent har.
150.000 sysselsatte
150.000 anslått å være sysselsatt i batteriproduksjon i 2030 i Europa.

Menon Economics 2022.72
NOK 40 mrd
Det er 5 kjente batteriproduksjonsinitiativer i Norge akuratt nå. 40 mill nok i økt verdiskapning (BNP).

Burheim, Gregerson, NTNU
200 TWh
Potensielt volum av battericelleproduksjon i Norge estimert til 200GWh.
Karbonfangst og -lagring (CCS)
CCS-prosjekter må også etterleve ESG reguleringene og sikre konsistent og god innsikt i leverandørkjeden og forbedringer i arbeidsprosesser. Factlines programvare effektiviserer taksonomirapportering, og sikrer sømløs innhenting av data og strukturell oppfølging av leverandørkjeden, noe som reduserer tid brukt med inntil 95%. Tidsbesparende arbeidsflyter, sentralisert datatilgang og revisjonsklare rapporter dekker de kritiske behovene for bærekraft i CCS-prosjekter.
-400MtCO2
Karbonfjerning fra atmosfæren, gjennom landbaserte og industrielle metoder, i EU, bør nå opp til 400MtCO2-eq innen 2040.

European Scientific Advisory Board on Climate Change, Feb. 6, 2024.
Storskala prosjekter
Klimaloven har satt 50–55 % reduksjon av klimagassutslipp innen 2030 som mål. CCS må til for å få til tilstrekkelig reduksjon av CO2e-utslipp i Norge.

Carbon Gap limited  
1,5°C
Global oppvarming på 1,5°C over førindustrielt nivå satt som grense.

Paris Agreement, 2015
Vannkraft
Vannkraftselskaper møter, på tross av lang tid i markedet, betydelig utfordringer når det gjelder overholdelse av nytt ESG-regelverk. Factlines programvare forenkler etterlevelse av EUs taksonomi og sikrer innsikt og strukturell oppfølging av leverandørkjeden. Du kan redusere tid brukt på grunnleggende oppfølging med inntil 95 %. Tidsbesparende arbeidsflyter, sentralisert tilgang på data og revisjonsklare rapporter er med på å sikre en bærekraftig forretningspraksis for vannkraftselskapene.
Soldrevet
Vannkraft er drevet av vannsyklusene, solenergi, og er en 100% fornybar energikilde.
9% av globaleutslipp
9 % av globale CO2-utslipp unngås per år på grunn av vannkraftproduksjon, ca. 3GT CO2-ekv.

IEA, COP27. 
23 TWh
NVE anslår at det realistiske potensialet for ny vannkraft i Norge er 22,7 TWh, tilsvarende 17 prosent av fjorårets norske kraftforbruk.Av dette er 15,1 TWh fra nye vannkraftverk, mens 7,6 TWh kan hentes fra oppgraderinger og utvidelser.

NVE Fakta nr.6/2020
Vindkraft
Vindkraftselskaper må navigere i komplekse EU regulatoriske landskap, sikre åpenhet i leverandørkjeden og oppfylle bærekraftsmålene. Factlines programvare effektiviserer overholdelse av EUs taksonomi og forbedrer håndteringen av leverandørkjeden, og sparer tid brukt på oppfølging med inntil 95 %. Tidsbesparende arbeidsflyter, sentralisert tilgang på data og revisjonsklare rapporter er med på å sikre en bærekraftig forretningspraksis for vindkraftselskaper.
950 GW
Estimert landbasert global vindkraft fra og med  2024.
12%
Årlig vekst i vindkraftindustrien.
25%
Europeiske land sin andel av global vindkraftkapasitet, drevet av sterke initiativer for fornybar energi.

Forenkler rapporteringsprosessen i henhold til EU-taksonomien

Klassifiser og beregn din bedrifts økonomiske aktiviteter i henhold til den omfattende lovgivningen.

Minimer avhengigheten av komplekse regneark og e-poster fra dag én.

Sørg for at rapporten din er revisjonsklar og fullstendig i samsvar med kravene.

Forenkle prosessene dine med med trinnvise veiledninger og arbeidsflyter tilrettelagt for samarbeid
Factlines EU Taxonomy Reporting dashboard
Serious senior man in suit conversing with young man using tablet.
Alltid oppdatert veiledning for regelverk
Spar tid på effektiv datainnsamling
Forenkle rapporteringsprosessen

Arendals Fossekompani's EU Taxonomy reporting process with Factlines

In this video, we speak with Ingunn Ettestøl, Chief Sustainability Officer at Arendals Fossekompani, about their main ESG challenges, focusing specifically on EU Taxonomy reporting.

Factlines Sustainable Supplier Network

Selskaper i energisektoren kan spare inntil 95 % av tiden de bruker på oppfølging av leverandørkjeden sin.

Factlines programvare kan brukes til å enkelt kartlegge leverandørene dine og gjennomføre aktsomhetsvurderinger påkrevd av åpenhetsloven og CSDDD.

Du kan også legge til egne spørsmål for å kvalifisere leverandørene dine.
Spar tid og prioriter viktige leverandører
Forbedre samarbeidet på tvers av team og leverandører
Få innsikt fra ditt leverandørnettverk
Teamwork, electrical engineer and inspection in power station with tablet for electricity transmission and tower check. Engineering, back and collaboration for energy distribution or mockup in field

Bruk av programvare for å forhåndskvalifisere potensielle leverandører

Professional Asian male and female industrial engineers operating machine keypad in manufacturing factory. Working in manufacturing plant or production plant concept.
Fokus på etiske og bærekraftige forretningsstrategier tydeliggjør viktigheten av å prekvalifisere potensielle leverandører. Ved å bruke Factlines kan bedrifter innhente detaljerte bærekraftsdata om leverandørene før avtalene inngås.

Denne tilnærmingen bidrar ikke bare til velinformerte beslutninger, men er med på å skape en leverandørkjede som samsvarer med prinsippene for en ansvarlig og bærekraftig virksomhet.

Det er viktig å merke seg at programvaren vår ikke er ment for å kvalifisere eller diskvalifisere, men for å samle og analysere informasjon direkte fra kilden, slik at man deretter kan følge opp områder som krever forbedringer for å kunne inngå et mulig samarbeid.

Forenkle bærekraftsarbeidet og kom i kontakt med nye leverandører som allerede bruker programvaren vår

Gjør det enklere for virksomheten din å levere på ESG-standarder med Factlines.Ta kontakt for å lære hvordan du kan gjøre bærekraftsutfordringene til strategiske muligheter.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ESG casestudie

Som et ledd i bærekraftsarbeidet ba Bergen kommune om en kartlegging av leverandørkjeden for batteriene som brukes i deres elbilpark. Elbilene leases gjennom en løpende leasingavtale med DNB Autolease. ILOs kjernekonvensjoner er inkludert i kontrakten.

Fyll ut skjemaet for å få tilgang til hele rapporten.
FREE CASE STUDY
Download the full report here:

Relatert innhold