Hvordan EU-taksonomien påvirker din virksomhet

Få en bedre forståelse av de kritiske aspektene ved EU-taksonomiens lovgivning, og les mer om hvordan de legger føringer for virksomheten din.

Med Factlines kan du forenkle og forbedre tilnærmingen til taksonomien og det stadig skiftende regulatoriske landskapet.

EU-taksonomiens definisjon og relevans

Med ambisjonene om et klimanøytralt EU innen 2050, står Europas grønne giv (Green Deal) sentralt i EUs rammeverk for bærekraftig finansiering. EU-taksonomien er avgjørende for å oppnå dette målet ved å veilede investeringer mot lavkarbonaktiviteter og sikre åpenhet i markedet. Denne tilnærmingen er også en nøkkelfaktor i kampen mot grønnvasking, og etablerer standarder for bærekraftige finansielle investeringer.

EU-taksonomien fungerer som et oppslagsverk som definerer bærekraftige økonomiske aktiviteter basert på fastsatte kriterier og krav. Dette inkluderer støtte til fornybar energi, energieffektivitet og miljøvennlige industriprosesser, som bidrar til EUs mål om netto nullutslipp innen 2050.
light bulb icon
Ambisjonene for Green Deal
Et klimanøytralt EU innen 2050 med mindre forurensning, bedre beskyttelse av helse og miljø, økt livskvalitet, sunne økosystemer og bevaring av biologisk mangfold, samt ren og sikker mat og energi.
Økonomisk aktivitet
I EU-taksonomien refererer "økonomisk aktivitet" til hvilke økonomiske aktiviteter som kan defineres som bærekraftige for investeringsformål.

Hvem berøres av EUs taksonomi?

EU-taksonomien påvirker et bredt spekter av selskaper; ikke bare for selskaper i EU, men også for EØS-noterte selskaper og de utenfor EU som driver vesentlige virksomheter i unionen gjennom datterselskap.

Selskapene som berøres oppfyller minst to av disse kriteriene; har over 500 ansatte, salgsinntekter på mer enn 324 mill. kr (40 mill. euro), eller en balansesum over 157 mill. kr (20 mill. euro).

Med Norges tilpasning til EU-regelverket, må også norske selskaper overholde disse kravene fra 2023.
Quotation mark
Vi har implementert Factlines' programvare for å sikre transparens i vår leverandørkjede. Å digitalisere rapporteringen vår i henhold til taksonomien er et annet skritt i riktig retning.
Ingunn Ettestøl, direktør for samfunnsansvar og bærekraft i Arendals Fossekompani,
Ingunn Ettestøl
Direktør for samfunnsansvar og bærekraft i Arendals Fossekompani

Arendals Fossekompani's EU Taxonomy reporting process with Factlines

In this video, we speak with Ingunn Ettestøl, Chief Sustainability Officer at Arendals Fossekompani, about their main ESG challenges, focusing specifically on EU Taxonomy reporting.

Se hvordan Factlines forenkler rapporteringen i henhold til EU-taksonomien

Factlines EU Taksonomirapportering er designet for enklere håndtering av dokumenter og lett tilgang til historiske data. Utforsk en programvare som sikrer pålitelig og stabil rapportering år etter år.

Fyll ut skjemaet, så kommer vi tilbake til deg så fort vi kan.

I tråd med EU-taksonomien: sentrale krav og utfordringer

For bedrifter som berøres av EU-taksonomien, betyr det at man må levere årlige rapporter. Dette innebærer en nøye vurdering av bedriftens økonomiske aktiviteter i forhold til taksonomiens miljøkriterier. Ambisjonen er at bedriftene innen 2030 skal ha kuttet karbonutslippene sine betydelig, med et mål om nærmest 50% reduksjon sammenlignet med 1990-nivåene. Denne prosessen inkluderer også å vurdere kjønnsdiversitet og rettferdig konkurranse.

Med om lag 24 000 sider med lovgivning og støttedokumenter, er EU-taksonomien en solid utfordring for mange selskaper. Denne kompleksiteten fører til at mange selskaper søker ekstern hjelp. Selv om det er fult mulig å velge en selvstendig tilnærming for å oppfylle kravene, og benytte seg av hjelpemidler som ECs, Taksonomi-kompass (European Commission, EU Taxonomy Compass), oppdager mange organisasjoner at bruk av programvare forenkler struktureringen, datainnsamlingen og prosessen med å møte vurderingskravene.

Vår programvare er utviklet for å forenkle denne utfordrende prosessen, og sikre at selskaper kan møte EU-taksonomiens krav på en oversiktlig og grundig måte.

Hvordan Factlines forenkler dine rapporteringsbehov for EU-taksonomien

Formålet med denne programvaren er å umiddelbart lette rapporteringsbyrden og sørge for økt verdi år for år. Med en gang den er i bruk vil dere kunne dokumentere arbeidet som gjøres, redusere avhengigheten av tungvinte regneark, og forenkle den komplekse prosessen. Brukere kan enkelt få tilgang til tidligere oppføringer og dokumenter i påfølgende år for å øke nøyaktigheten og forbedre effektiviteten.
Factlines har både den tekniske kapasiteten og den menneskelige ekspertisen til å bistå kunder som trenger en problemfri ESG-plattform, og ytterligere konsultasjon for å nå sine bærekraftsmål.
Joana Belo Pereira, EU Taxonomy expert at Factlines
Joana Belo Pereira
Produkteier for EU-taksonomien i Factlines