ESG lovgivingskompass

EU-taksonomien, CSRD, CSDDD... Hvilke lovverk må  virksomheten din rapportere på? Svar på spørsmålene for å finne ut.

Lær mer om bærekraftslovene som påvirker virksomheten din

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en norsk lov som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

EUs aktsomhetsdirektiv (CSDDD)

Det såkalte aktsomhetsdirektivet, også kjent under forkortelsene CSDDD og CS3D eller som EUs “åpenhetslov”, vil kreve at selskaper utfører aktsomhetsvurderinger med hensyn til både menneske-rettigheter, miljø og klima.

EU-taksonomien

EUs taksonomi for bærekraftig økonomisk aktivitet er et klassifiseringssystem for vurdering av bærekraft i finans og økonomi. Ordningen skal bidra til en felles forståelse av hvilke investeringer som er bærekraftige gjennom definerte miljømål.

EUs bærekraftsdirektiv (CSRD)

EUs bærekraftsdirektiv er utviklet for å sikre tilgang til pålitelig bærekraftinformasjon. Med direktivet vil EU etablere et felles rammeverk som selskaper i EU og EØS – inkludert norske selskaper – skal følge for ESG-rapportering. Kravene som stilles er betydelige og vil ha stor påvirkning på selskapene som omfattes