Guide til åpenhetsloven 2024

Gjennom strengere krav til åpenhet og ansvarlighet skal åpenhetsloven bidra til å forebygge menneskerettighetsbrudd og uanstendige arbeidsforhold hos virksomhetene, deres forretningsforbindelser og nedover i leverandørkjeden.

På denne siden finner du nyttig informasjon og tips til hvordan Factlines kan bistå din bedrift i å overholde lovverket.

Åpenhetsloven - kort forklart

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og satte en ny standard for ansvarlig næringsliv. Kravene fungerer som et etisk kompass for norske bedrifter, rettet mot å avdekke og forbedre negative påvirkninger på menneskerettigheter og arbeidsforhold. Hensikten er å gi forbrukere, investorer og det bredere samfunnet makt til å ta informerte valg, samtidig som den legger grunnlaget for en mer bærekraftig og rettferdig global økonomi. Loven skal sammen med andre tiltak, bidra til Norges arbeid for å møte FNs bærekraftsmål nr 8. om om anstendig arbeid og økonomisk vekst, samt ansvarlig forbruk og produksjon (mål nr 12).
light bulb icon
Tilsvarende lover i Europa:
• Storbritannias moderne slaverilov
• Den franske plikten til aktsomhetsloven (devoir de vigilance)
• Den tyske loven om aktsomhetsplikt i leverandørkjeden (Lieferkettengesetz)
• EUs direktiv om ikke-finansiell rapportering
• Den nederlandske loven om aktsomhetsplikt ved barnearbeid
• Direktivet om aktsomhetsplikt for bærekraft i selskaper (CSDDD)
light bulb icon
Hvem omfattes av loven?
Alle selskap som opererer i Norge, og som oppfyller to av følgende tre vilkår:

• Salgsinntekt: 70 millioner kroner
• Balansesum: 35 millioner kroner
• Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk.

Virksomheter som omfattes av lovverket

Loven omfatter alle selskaper som er regnskapspliktig i Norge og som møter spesifikke økonomiske terskelverdier, inkludert omsetning, balansesum og antall ansatte. For å følge loven og tilpasse seg nye regler, må bedrifter forstå hvordan åpenhetsloven påvirker dem.

Omtrent 9 000 selskaper er direkte påvirket av lovgivningen. Mindre bedrifter kan også bli påvirket dersom større selskaper innfører ytterligere krav for å overholde loven.

Hva er kravene i åpenhetsloven?

Gjennomføre aktsomhetsvurderinger
Publisere en årlig redegjørelse
Svar på informasjonskrav
Rammeverket fra OECD

Konsekvensene av manglende overholdelse

Ikke-etterlevelse ( Non-compliance) av åpenhetsloven kan føre til strenge bøter fra Forbrukertilsynet, tap av forretningsmuligheter, og skade på omdømme og tillit hos kunder, investorer og samfunnet.

Virksomheter kan bli ilagt bøter på opptil 4 % av årlig omsetning eller 25 millioner NOK, der det høyeste beløpet gjelder.

Effektive etterlevelsesrutiner er nødvendige for å redusere risiko, bevare tillit og ta samfunnsansvar seriøst.

I en kartlegging av 500 virksomheter rapporterer Forbrukertilsynet at én av fem brøt kravet om offentliggjøreing av redegjørelse på sine nettsider. Det er ikke tvil at det vil bli økt oppfølging i tiden fremover.
Quotation mark
Om virksomheter ikke er årvåkne for å hindre brudd på menneskerettigher og sosiale rettigheter i leverandørkjeden sin, får det store konsekvenser. Ikke bare på grunn av selve bruddet. En bot i denne størrelsesorden kan vippe et godt økonomisk resultat til et dårlig, det vil medføre negativ eksponering i media, og kan i verste fall føre til kundefluk.
Iris Frøybu
Seniorrådgiver i Factlines

Sikre etterlevelse av åpenhetsloven
med Factlines Sustainable Supplier Network

Frigjør inntil 95% av tiden du i dag bruker
på innhenting av dokumentasjon for aktsomhetsvurderinger

Factlines software dashboard
Leverandører inndeles automatisk etter risiko
Automatisk genererte "follow-ups"
Del spørreundersøkelsene dine med over 10.000 selskaper
Gratis tillgang for leverandører
Mockup of Factlines software feature - the Norwegian Transparency Act guide
Trinnvis veiledning og støtte
Programvaren leder brukeren gjennom trinnvise veiledninger som forenkler prosessen med  aktsomhetsvurderingene fra start til slutt.
Mockup of the Factlines verification badge for the Norwegian Transparency Act
Factlines Verifiseringsmerke for åpenhetsloven
Fullfør guiden til åpenhetsloven i programvaren for å få tilgang til verifiseringsmerket ditt. Merket viser at dere aktivt jobber med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og leverandørkjede.
Lær mer