Fokus på bærekraft i leverandørkjeden til maritime selskaper

Selskaper som DOF og innkjøps-organisasjonen Incentra, og over 5.000 maritime leverandører er allerede registrert!

Programvaren til Factlines gjør det enklere å møte rapporteringskravene for bærekraft i åpenhetsloven og EU-taksonomien. Løsningen effektiviserer samarbeidet med leverandørnettverket ditt i saker som helse, sikkerhet, miljø og kvalitet (HSEQ) og kvalitetssikring.

Maritime industrier som shipping, offshore, energi og fiskeri er alle viktige verdiskapere i dagens globale økonomi. Omtrent 90% av verdens varer transporteres sjøveien, og store investeringer er ventet innen fornybar energi og matproduksjon. Samtidig er det økende krav om å overholde ESG-standarder -og regelverk som krever datatransparens og revisjonsklare rapporter som HSEQ, og standarder for bedriftens samfunnsansvar (CSR) som EUs bærekraftsdirektiv (CSRD).

Factlines hjelper maritime selskaper med å sikre nøyaktig og transparent data i deres bærekraftsrapportering, noe som gjør det enklere å forbedre bærekraftsarbeidet.
DOF
Vi må forsikre oss at alle våre leverandører og underentreprenører er engasjert og forpliktet til de samme etiske og trygge forretningspraksiser innen for hele vår globale virksomhet. Factlines er vår partner i å oppnå dette med et verktøy for evaluering i verdensklasse.
Stig Clementsen, executive Advisor Sustainability at DOF
Stig Clementsen
Executive Advisor Sustainability
50%
The International Maritime Organization (IMO) has agreed that international shipping must reduce its total annual emissions by at least 50% of 2008 levels by 2050.
185$ B
Approximately 50% of the industry's loan portfolio, equivalent to 185 billion dollars, is covered by the leading shipping banks of the world under the Poseidon Principles' 28 initiative, which aims to differentiate credit terms based on emission factors.
80%
Approximately 80% of all trade between continents is transported via sea.

Factlines Sustainable Supplier Network

Maritime næringer kan spare opptil 95% av tiden de bruker på aktsomhetsvurderinger av leverandører

En plattform for å enkelt kartlegge og prekvalifisere leverandører. Send ut spørreskjemaer iht. aktsomhetsvurderinger som kreves av regelverk som åpenhetsloven. Identifiser risiko og få innsikt fra ditt leverandørnettverk.

Forenkle rapporteringsprosessen iht. EU-taksonomien

Klassifiser og kalkuler din virksomhets aktiviteter i henhold til EUs taksonomi

Minimer bruk av komplekse regneark og e-post. Eksporter en revisjonsklar rapport som samsvarer med alle krav. Forenkle rapporteringsprosessen med trinnvise veiledninger og arbeidsflyter tilrettelagt for samarbeid.
Factlines EU Taxonomy Reporting dashboard
Offshore
I olje- og gassektorene, der spesialiserte fartøy og komplekse operasjoner står sentralt, blir fokuset på bærekraft stadig viktigere. Ved å bruke Factlines' bærekraftsløsninger kan bransjen sikre oversikt i leverandørkjeden og kontinuerlig samsvar med EU-taksonomien, og på den måten lettere utvikle og dokumentere bærekraftig utvikling.
Shipping
Handelsflåten flytter store mengder varer verden over, og er nøkkelen til global handel. Factlines sine løsninger bidrar til å gjøre bransjen mer bærekraftig, ved å linke og utvikle dokumentasjon og leverandørkjedestrategier for bærekraftig, etisk og sosialt ansvarlig utvikling.
Fiskerier
Fiskeriindustrien er viktig for matforsyningen og bosetning i hele verden. Industrien må nå gjennom en stor omstilling for å få lartøy med lavt utslipp av klimagassen, trangere fiskekvoter og et tøft miljø i mange regioner for både fiskere og arbeidere i industrien. Factlines kan bistå med å etablere rutiner og struktur på leverandøroppfølging som styrker innsikt, konkurransekraft og bærekraftig sourcing.

Benytte programvare for å prekvalifisere potensielle leverandører

Workers from the shipping industry walking in a warehouse
Fokus på etiske og bærekraftige forretningsstrategier tydeliggjør viktigheten av å prekvalifisere potensielle leverandører. Ved å bruke Factlines kan bedrifter innhente detaljerte bærekraftsdata om leverandørene før avtalene inngås.

Denne tilnærmingen bidrar ikke bare til velinformerte beslutninger, men er med på å skape en leverandørkjede som samsvarer med prinsippene for en ansvarlig og bærekraftig virksomhet.

Det er viktig å merke seg at programvaren vår ikke er ment for å kvalifisere eller diskvalifisere, men for å samle og analysere informasjon direkte fra kilden, slik at man deretter kan følge opp områder som krever forbedringer for å kunne inngå et mulig samarbeid.

Enklere bærekraftsrapportering og bedre dialog med leverandørene dine

Sørg for at tiden du bruker på bærekraftsrapportering gir de best mulige resultater. Fyll ut skjemaet og finn ut hvordan Factlines gir deg bedre kontroll og revisjonsklare rapporter.

Maritim innsikt