Synliggjør aktsomhetsarbeidet med verifiseringsmerket til Factlines

Vis at dere jobber systematisk og strukturert med etisk og sosial bærekraft gjennom Factlines’ verifiseringsmerke. Merket representerer forpliktelsene iht. kravene i åpenhetsloven og er med på å posisjonere merkevaren din som en virksomhet som tar samfunnsansvar på alvor.

Verified by Factlines badge

En anerkjennelse av ansvarlig oppfølging

Formålet med åpenhetsloven er å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold på tvers av virksomheten og leverandørkjeden.Verifiseringsmerket til Factlines er eksklusivt tildelt brukere av Factlines' programvare, som oppfyller kravene til åpenhetsloven.

Selv om merket representerer et betydelig skritt mot etterlevelse av loven, må de også publisere en redegjørelse av aktsomhetsvurderingene, innen 30. Juni hvert år. Denne skal blant annet identifiserte risiko i egen leverandørkjede, samt henvise til oppfølgingstiltak som er satt i gang.
Last ned en gratis mal for redegjørelsen:
70% av våre kunder mottok merket i 2023. Blant annet:
Solera logoDOF logoToma logoTingstad logoNorengros logo
Hansa Borg Bryggerier logo

Slik ber du om Factlines verifiseringsmerke

Benytt Factlines' programvare: Ta i bruk programvaren Sustainable Supplier Network til å kartlegge leverandørkjeden din og vurdere risiko i samsvar med åpenhetsloven.
Benytt den digitale veiledningen: Fullfør veiledningen i programvaren for å sikre at virksomheten din oppfyller kriteriene i åpenhetsloven.
Be om merket: Etter fullført gjennomgang i tråd med veiledningen, ber du formelt om merket gjennom plattformen vår. Vi sender oppsett og materiellet du trenger.
Mockup of Factlines software feature - the Norwegian Transparency Act guide

Introduksjon til Factlines Sustainable Supplier Network

95%
mindre tidsbruk på innhenting av data
økt responsrate på egenrapporteringene
139%
Automatisk inndeling i risikogrupper
Automatisk opprettede oppfølgingstiltak
Delta i et nettverk med over 16.000 virksomheter
Gratis tilgang for leverandører
Prekvalifiser potensielle leverandører

FAQ: ofte stilte spørsmål om åpenhetsloven og Factlines verifiseringsmerke

Sikrer publisering av merket etterlevelse av åpenhetsloven?
Kan man kjøpe verifiseringsmerket utenom programvaren?
På hvilket grunnlag kan Factlines verifisere leverandørkjedene?

Vis at dere tar samfunnsansvar på alvor

Få kontroll på leverandørkjeden og etterlev kravene til åpenhetsloven. Lær mer om verifiseringsmerket, og programvaren Sustainable Supplier Network.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.