Åpenhetsloven – Helt enkelt

I en tid der åpenhet og bærekraft står i sentrum, oppfordres alle bedrifter til å være mer åpne om hvilken påvirkning driften har på verden rundt. Den åpenhetsloven er en refleksjon av dette globale skiftet.

Forenkle leverandørkartleggingen med programvaren vår for å sikre overholdelse av åpenhetsloven.

Two people check the working conditions of a factory to follow the Norwegian Transparency Act requirements

Hva er åpenhetsloven?

Loven handler ikke bare om myndighetskontroll – den handler om påvirkning. Med fokus på menneskerettigheter, anstendig arbeid og sosial bærekraft, har den som mål å fremme etisk praksis. Ambisjonen er å sikre at bedrifter opptrer ansvarlig og styrker forbrukere, investorer og samfunnet ved å gi dem tilgang til viktig informasjon om påvirkningen bedriftene har på leverandørkjedene og verdenssamfunnet.

Hvem påvirkes?

Alle selskap som opererer i Norge, og som oppfyller to av følgende tre vilkår:

• Salgsinntekt: 70 millioner kroner.
• Balansesum: 35 millioner kroner.
• Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk.

Selskap som er registrert i Norge eller utlandet, men som likevel tilbyr varer eller tjenester i Norge er også omfattet.

Om lag 9 000 selskaper blir direkte berørt av lovgivningen. Ringvirkninger vil imidlertid kunne berøre mindre virksomheter dersom større virksomheter stiller særskilte krav til dem i tråd med loven

Hva er kravene i åpenhetsloven?

• Aktsomhetsvurdering: Kartlegg og vurder negativ påvirkning. Undersøk intern drift, forsyningskjeden og forretningsforbindelsene for å finne risikoer knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold.
• Stans, forebygg eller reduser negativ påvirkning, og såklart sørge for gjenoppretting eller erstatning dersom det kreves.
• Følge med på og overvåke om tiltakene som er implementert har en effekt.
• Kommuniser og redegjør: Etter å ha utført en aktsomhetsvurdering, gjør redegjørelsen offentlig. Fremhev funnene tydelig på bedriftens nettsider, understrek dem i årsrapporten din og husk å oppdatere redegjørelsen når det skjer endringer eller når man får nye leverandører. Redegjørelsen skal være tilgjengelig på virksomhetens nettside, og oppdateres årlig innen 30. juni, og ved betydelige risikoendringer.

Vær åpen: Enten det er en annen bedrift, en journalist eller en privatperson – vær forberedt på spørsmål og besvar henvendelser innen tidsfristen på tre uker.

Følg åpenhetsloven med Sustainable Supplier Network

Denne programvaren hjelper deg å kartlegge og identifisere potensielle risikoer hos leverandørene dine når det gjelder menneskerettigheter, arbeidsforhold og miljø.

Med programvaren får du tilgang til:

• En smart guide gjennom prosessen
• Et nettverk av leverandører
• Smarte undersøkelser
• Lagring av viktig dokumentasjon
• Automatiserte oppfølginger og dialoghistorikk

Start reisen mot bærekraft du også

Konsekvensene av manglende overholdelse av åpenhetsloven

Konsekvensene strekker seg utover bare juridiske konsekvenser:

• Potensielle bøter for ikke følge loven.
• Skjerpede økonomiske krav fra finansielle institusjoner og mulige søksmål fra forbrukere eller andre interessenter.
• Uopprettelig skade på merkevaren og tilliten til markedet.

Å ikke publisere redegjørelse vil kunne føre til økt ressursbruk på eksterne konsulenter og eventuell juridisk bistand.

For rapporteringspliktige virksomheter kan fraværet av en god rutine i tråd med åpenhetsloven medføre en heftig bot: inntil 4 prosent av årsomsetningen eller 25 millioner kroner, der makssummen er 25 millioner kroner.

Dessuten, selv om tiltak er på plass, kan det å ikke iverksette dem føre til kritiske spørsmål fra partnere, styremedlemmer, kunder, media og interessenter.