Åpenhetsloven – Helt enkelt

I en tid der åpenhet og bærekraft står i sentrum, oppfordres alle bedrifter til å være mer åpne om hvilken påvirkning driften har på verden rundt. Den norske åpenhetsloven er en refleksjon av dette globale skiftet. La oss se på hvilke implikasjoner dette kan ha for din virksomhet.

I en tid der åpenhet og bærekraft står i sentrum, oppfordres alle bedrifter til å være mer åpne om hvilken påvirkning driften har på verden rundt. Den norske åpenhetsloven er en refleksjon av dette globale skiftet. La oss se på hvilke implikasjoner dette kan ha for din virksomhet.
No items found.


Formål og ambisjon

Loven handler ikke bare om myndighetskontroll – den handler om påvirkning. Med fokus på menneskerettigheter, anstendig arbeid og sosial bærekraft, har den som mål å fremme etisk praksis. Ambisjonen er å sikre at bedrifter opptrer ansvarlig og styrker forbrukere, investorer og samfunnet ved å gi dem tilgang til viktig informasjon om påvirkningen bedriftene har på leverandørkjedene og verdenssamfunnet.


Hvem påvirkes?

Alle selskap som opererer i Norge, og som oppfyller to av følgende tre vilkår:

 • Salgsinntekt: 70 millioner kroner
 • Balansesum: 35 millioner kroner
 • Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk.

Selskap som er registrert i Norge eller utlandet, men som likevel tilbyr varer eller tjenester i Norge er også omfattet.

Om lag 9 000 selskaper blir direkte berørt av lovgivningen. Ringvirkninger vil imidlertid kunne berøre mindre virksomheter dersom større virksomheter stiller særskilte krav til dem i tråd med loven.


Hva er kravene i åpenhetsloven?

 • Aktsomhetsvurdering: Kartlegg og vurder negativ påvirkning. Undersøk intern drift, forsyningskjeden og forretningsforbindelsene for å finne risikoer knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold.
 • Stans, forebygg eller reduser negativ påvirkning, og såklart sørge for gjenoppretting eller erstatning dersom det kreves.
 • Følge med på og overvåke om tiltakene som er implementert har en effekt.
 • Kommuniser og redegjør: Etter å ha utført en aktsomhetsvurdering, gjør redegjørelsen offentlig. Fremhev funnene tydelig på bedriftens nettsider, understrek dem i årsrapporten din og husk å oppdatere redegjørelsen når det skjer endringer eller når man får nye leverandører. Redegjørelsen skal være tilgjengelig på virksomhetens nettside, og oppdateres årlig innen 30. juni, og ved betydelige risikoendringer. Målet? Det er å gi offentligheten et vindu inn i virksomhetens aktsomhetsfunn og se hvilke tiltak som er iverksatt for å redusere risikoen knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Vær åpen: Enten det er en annen bedrift, en journalist eller en privatperson – vær forberedt på spørsmål og besvar henvendelser innen tidsfristen på tre uker.


Konsekvensene av manglende overholdelse av åpenhetsloven

Konsekvensene strekker seg utover bare juridiske konsekvenser:

 • Potensielle bøter for ikke følge loven
 • Skjerpede økonomiske krav fra finansielle institusjoner og  mulige søksmål fra forbrukere eller andre interessenter.
 • Uopprettelig skade på merkevaren og tilliten til markedet.


«En bot vil kunne medføre negativ eksponering i media, og i verste fall føre til kundeflukt.»
 Iris Frøybu, seniorrådgiver i Factlines.


Å ikke publisere redegjørelse vil kunne føre til økt ressursbruk på eksterne konsulenter og eventuell juridisk bistand.

For rapporteringspliktige virksomheter kan fraværet av en god rutine i tråd med åpenhetsloven medføre en heftig bot: inntil 4 prosent av årsomsetningen eller 25 millioner kroner, der makssummen er 25 millioner kroner.

Dessuten, selv om tiltak er på plass, kan det å ikke iverksette dem føre til kritiske spørsmål fra partnere, styremedlemmer, kunder, media og interessenter.


Hva kan Factlines gjøre for din virksomhet?

Vi har gitt bedrifter verktøy og innsikt for å navigere trygt i en stadig voksende bærekraftslovgivning siden 2012.

Med Factlines:

 • Ta et dypdykk i risiko: Med Factlines Insight Network kan du dykke ned i leverandørkjedens bærekraft, arbeidsvilkår og risiko. Ta tak i de mest kritiske risikoområdene og benytt din påvirkningskraft til å skape positive endringer hos leverandørene og forretningsforbindelsene dine.
 • Trygg og omfattende rapportering: La plattformen vår være ryggraden i den årlige redegjørelsen som kreves av den norske åpenhetsloven. Få en helhetlig oversikt og drill ned i detaljerte leverandørdata, grensesnittet vårt gjør det enkelt.

Å benytte Factlines betyr å ta i bruk en velprøvd metode for konsekvent og effektiv kartlegging av leverandørkjeden, risikovurderinger og lage strukturerte handlingsplaner. Len deg på programvaren vår, basert på mange års erfaring, og fokuser på det du kan best - å drive virksomheten din.


«Min ambisjon er å gjøre det økonomisk levedyktig for selskaper å produsere og levere bærekraftig.»
Siri Engesæth, CEO i Factlines.

Vår ambisjon er å forenkle overgangen til en bærekraftig fremtid.
Bli med til fremtiden

Vår ambisjon er å forenkle overgangen til en bærekraftig fremtid.