Syv gode vaner for etikk i leverandørkjeden

Skal du gjøre et ordentlig bærekraftsettersyn av din leverandørkjede kan det være vanskelig å tilnærme seg oppgaven. Mange selskaper har mer eller mindre flyktig forbindelse med underleverandørene. Mange føler ikke at de har kjøpekraften, ressursene eller relasjonen til å stille krav og spørre spørsmål. Men til syvende og sist faller eventuelle problemer i leverandørkjeden tilbake på din egen virksomhet, og det er viktig at innsatsen du gjør for å sjekke leverandørkjeden er ressurseffektiv og gir stor effekt.

Her er Factlines sine syv konkrete råd til hvordan du kan gripe tak i oppgaven din.


1. Få oversikt, ta stilling og prioriter hvilke innsatser som kan gjøre størst forskjell

Samfunnsansvar dekker et bredt spekter av hensyn som for eksempel reduksjon av CO2-utslipp, resirkulering, arbeideres rettigheter, skadelige kjemikalier, barnearbeid, arbeidsmiljø, leverandørkjedeansvar og mer. Derfor er det viktig å ha klart for seg hvilke innsatsområder som er mest relevante for din bedrift, og hvordan man best adresserer risikoområder og problemer. Hvis du arbeider i en ressurstung produksjonsvirksomhet er klima og miljøhensyn kanskje de innsatsområdene som trenger mest fokus. Hvis produktene dine krever mye arbeidskraft for å ferdigstille så er kanskje sosiale hensyn som arbeiderrettigheter det viktigste. Det betyr ikke at du ikke også skal kjøpe økologisk kaffe i kantinen. En liten innsats er fortsatt en innsats, de små stegene gjør også en forskjell. Det som er viktig er at å kjøpe økologisk kaffe ikke kan kompensere for hva du gjør, eller ikke gjør, i kjernevirksomheten din.

2. Sett krav – både til produkt og produksjon

Hvis du vil flytte CSR-agendaen fra «hyggelig å ha» til «må ha» må du sannsynligvis stille nye, strengere krav til leverandørene dine. Alle selskaper er vant med å stille spesifikasjons- og kvalitetskrav til underleverandørene deres, og tilsvarende bør man også stille krav omkring bærekraft. Å stille krav til selve produktet omkring f.eks. miljøhensyn er ofte enklere enn krav til selve produksjonen, siden man f.eks. kan teste for skadelige kjemiske stoffer eller andre egenskaper når man har produktet i hånden. Det er færre gråsoner, og flere løsninger som sertifiseringer og merkeordninger klare på hyllen. Det blir mer komplisert når det handler om selve produksjonen, men dette er minst like viktig.

3. Tenk helhetlig

Kravene skal naturligvis følges opp med en ansatt som sørger for at det som er bestemt også blir implementert. Det skal være tydelig for leverandøren hva du forventer, og man skal følge opp og rette opp på mangler i samarbeidet med leverandøren. Det krever en bred innsats av forskjellige initiativer. Den første er typisk en code of conduct. For ofte blir code of conduct et «dødt dokument» som man sender til leverandøren ved første ordre, og som ikke blir sett på etter første kontakt. Andre verktøy er en revisjon som kan gi et øyeblikksbilde av forholdene hos leverandøren. En self assesment med et verkøy som Factlines er et arbeidsverktøy for å danne seg et overblikk over leverandørenes innsatser, evaluere risiko og finne ut hvor det trengs forbedring. Alle disse utfyller hverandre.

4. Bygg solide og langsiktige relasjoner med leverandører

Det er viktig å få leverandørene med i endringsinitiativene som igangsettes. Og det krever gode forhold. Det kan være fristende å shoppe rundt blant leverandører og finne den billigste leverandøren med det første gode tilbudet som dukker opp. Skulle man oppdage problematiske forhold kan man holde dem ut i utstrakt arm, og si at forholdene bryter med egne prinsipper. Det kan fort bli dårlig forretning, både med hensyn på økonomi og på CSR. Langvarige relasjoner gir en felles forståelse for behov og rammebetingelser. Det fører til bedre produkter og gjør det lettere for selskapet du jobber i å påvirke for å skape endring.

5. Delta og bli klokere

CSR-området utvikler seg kontinuerlig, og det utvikles stadig nye løsninger. Det er mange forskjellige medier og nettverksfora der du kan delta og få gode råd. Mye av det koster ingenting annet enn tid, og det kan gi god effekt. Framfor å stå alene med CSR, kan du la deg inspirere av andre. Factlines har jevnlige seminarer og fora du gjerne må melde den på.

6. Etiske forsyningskjeder er en prosess

En god og sunn forsyningskjede kommer ikke av seg selv, men krever en langt og tøft trekk der du må ta hensyn til kulturelle forskjeller, lokale arbeidsforhold og forskjellige forventninger. Heldigvis forventer ingen at alt skal løses på et blunk. I de fleste tilfeller er du beskyttet mot dårlige saker dersom du sørger for å kommunisere tydelig og åpent om risikoområdene du har identifisert og hvilke skritt du har hensikt om å ta for å løse dem.

7. Gjør etikk til en del av selskapets DNA

Det er viktig at bærekraftig tenkning blir integrert i selskapets kultur og forankret i kjernevirksomheten. Ellers vil innsatsen innenfor CSR lett overses i enkeltstående prosjekter, som gradvis utvikler seg i bakgrunnen uten å bli fulgt opp. For flere og flere selskaper er bærekraft en del av kjernefortellingen; en del av deres «license to operate». Andre virksomheter arbeider med den tredobbelte bunnlinje, der man i tillegg til å holde den økonomiske bunnlinjen i balanse arbeider med en sosial og miljømessig bunnlinje. På den måten blir bærekraftighet tenkt inn i alle prosesser, og fra første idé til produktet settes i salg.

Factlines software dashboard
Kontakt oss hos Factlines for å se våre innovative løsninger

Start reisen mot bærekraft
du også

Skrevet av:
Publisert:
January 2021
Ansvarlige leverandørkjeder