Oppnå transparens i leverandørkjeden med Factlines Sustainable Procurement

Factlines Sustainable Procurement er et digitalt verktøy som hjelper bedrifter med å kartlegge, dokumentere og forbedre bærekraftsresultatene i leverandørkjede sine.

Kravene til sosialt ansvar og bærekraft i leverandørkjeden øker. I Norge trådte Åpenhetsloven (The Transparency Act) i kraft 1. juli 2022.

Vi forenkler denne prosessen og hjelper deg hele veien.

Oppnå transparens med Factlines Sustainable Procurement

Få kontroll over bedriftens bærekraftsrapportering på en enkel måte

Oppnå transparens med Factlines Sustainable Procurement

Gjennomfør effektiv kartlegging og evaluering av leverandørene dine

Factlines gjør det enkelt å kartlegge og evaluere leverandørnettverket, slik at det er lett å prioritere og måle forbedringer.

Identifiser avvik og utfør risikoreduserende tiltak

Vi definerer høyrisikoområder i leverandørkjeden og skaper handlingsplaner for å redusere dem. Alt dette tilgjengelig på ett dashbord.

Oppfylle krav og lovverk

Sist, men ikke minst, leverer vi samsvarsrapporter. Du kan bruke disse rapportene som CSR-dokumentasjon (Corporate Social Responsibility) for private og offentlige interessenter.

Prøv løsningen

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådde i kraft 1. juli 2022 og berører rundt 9000 norske selskaper. Loven innebærer at selskapene må tilgjengeliggjøre informasjon om sine leverandørkjeder. Samtidig stiller den nye krav til leverandørkjedens due diligence (gjennomgang av selskapet).

Oppnå transparens med Factlines Sustainable Procurement
Oppnå transparens med Factlines Sustainable Procurement

Fem steg. Enkelt.

1

Leverandørkartlegging

Oppdag leverandørlisten din og send ut invitasjoner til Factlines-nettverket ditt med ett klikk.

2

Informasjonsinnsamling

Send ut spørreskjema for selvevaluering til leverandørene dine, og se en økning av data og informasjon

3

Rapporter og analyseutvikling

Etter at informasjonen er samlet lages rapporter og analyser for å synliggjøre risikoer og nødvendige tiltaksområder.

4

Oppfølgingsplan for forbedring

De identifiserte risikoene danner grunnlaget for oppfølgingsplanen, som reduserer spesifikke risikoelementer hos leverandørene

5

Samsvarsdokumentasjon

Når informasjonen (complience) er samlet inn, rapporter utarbeidet og oppfølgingsplaner implementert, gir Factlines deg dokumentasjon på arbeidet som har blitt gjort.»

Kom i gang nå. Vi hjelper deg hele veien.

Alle Factlines Sustainable Procurement-planer garanterer overholdelse av Åpenhetsloven. Tilleggstjenester som rådgivning fra våre eksperter og bransjetilpasning kan kjøpes separat.

SMB

Kom i gang med Supply chain Transparency (åpenhet i forsyningskjeden) og overholdelse av Åpenhetsloven. Vår løsning er skreddersydd til små og mellomstore bedrifter med opptil 1000 leverandører.

Enterprise

Administrer flere forretningsenheter og datterselskaper fra én applikasjon. Vår løsning er for store selskaper med komplekse strukturer og forsyningskjeder med opptil 15.000 leverandører.

OVER 10.000 KJØPERE OG LEVERANDØRER ER REGISTRERT I FACTLINES

Stay up to date with news and information with our newsletter

We will send you helpful information about supply chain mapping and responsibility as well as invitations to relevant events.
Factlines takes your privacy seriously and will securely process and use your information. We will not make your personal information available to third parties.

Meld deg på her