Ny programvare forenkler taksonomirapporteringen

Stadig flere selskaper er pålagt å gjennomføre taksonomivurderingen i tråd med EU’s direktiver. Factlines lanserer nå et digitalt verktøy for å redusere byrden.  

–Glem de gamle regnearkene! Vi tilbyr et digitalt løsningssett for å omforme og forenkle den komplekse verdenen rundt taksonomirapportering. Programvaren vår gjør det mulig for organisasjoner å få oversikt og gjøre sine vurderinger direkte i et digitalt verktøy. Det reduserer avhengigheten av eksterne konsulenter, sier Siri Engesæth, administrerende direktør i Factlines.    

Taksonomirapportering er en solid utfordring for selskaper i alle størrelser. De komplekse prosessene, behovet for sentralisert dokumentasjon og behovet for ulike interessenter gjør det til en formidabel oppgave.

Factlines' kommende programvare letter den umiddelbare rapporteringsbelastningen samtidig som den skaper verdi år for år. Fra dag én dokumenteres arbeidet, noe som minimerer avhengigheten av tungvinte regneark, og som forenkler hele prosessen. Brukere kan enkelt få tilgang til tidligere poster og dokumenter i påfølgende vurderingsår for å øke nøyaktigheten og effektiviteten.

 

Transparens i markedet   

EU’s taksonomi er hjørnesteinen i rammeverket for bærekraftig finans, og et viktig verktøy i markedet. Intensjonen er å styre investeringer til de økonomiske aktivitetene som er mest nødvendige for overgangen til avkarbonisering, i tråd med målene for det Europeiske grønne giv (Green Deal) -initiativet. EU-taksonomien er et klassifiseringssystem som setter miljømessige og sosiale kriterier for økonomiske aktiviteter som kan telle mot en netto nullutslippsbane innen 2050, samt noen bredere miljømål.    

Factlines har vært i markedet med programvare for bærekraftoppfølging i leverandørkjeden i snart ti år, og har nå utvidet ESG-tilbudet med et dedikert taksonomiteam. Factlines-programvaren muliggjør informert beslutningstaking, fremmer samarbeid mellom selskaper som forplikter seg til å skape en bedre fremtid, og forenkler den bærekraftige overgangen.    

Programvaren kjører sømløst på samme plattform som selskapets flaggskipprodukt, Sustainable Supplier Network. Det betyr at eksisterende Factlines-kunder som allerede vurderer sine leverandørers potensielle risiko, nå kan integrere sin taksonomirapporterings-programvare med en egen lisens.

Digital utvikling   

Arendals Fossekompani (AFK) og deres porteføljeselskaper er kunder på den nye programvaren. AFK’s ESG-team har gitt verdifulle innspill til innholdet og utformingen av løsningen.  

–Vi er glade for å jobbe sammen med Factlines i utviklingen av dette nye verktøyet. Det vil forenkle rapporteringsprosessen vår, som har vært kompleks og tidkrevende, sier Ingunn Ettestøl, Chief Sustainability Officer i Arendals Fossekompani.  

Etter å ha rapportert frivillig på taksonomien i 2022, forbereder AFK nå den obligatoriske rapporteringen for 2023.

–Det å bli mer digital er helt avgjørende. Vi har implementert Factlines-programvaren for å sikre åpenhet i leverandørkjeden vår, og det å digitalisere taksonomirapporteringen er et stort skritt i riktig retning», sier Ettestøl.

EU Taxonomy Reporting kommer snart!

Klassifiser og kalkuler bedriftens aktiviteter i henhold til EU taksonomien med vår nye løsning som kommer denne høsten.
Skrevet av:
Publisert:
November 2023
Taxonomy