Arendals Fossekompani's rapporteringsprosess for EU-taksonomien med Factlines

Arendals Fossekompani logo
Om
Arendals Fossekompani er et industrielt investeringsselskap som kombinerer industri- , teknologi- og kapitalmarkedsekspertise for å identifisere og utvikle muligheter for bærekraftig verdiskaping.

Hovedkontor: Arendal (Norge)
Størrelse: >1000 ansatte

Utfordring

  • EUs taksonomilov krever at økonomiske investeringer bidrar til ett av de seks miljømålene. Gitt relevansen av investeringene, rapporterte Arendals Fossekompani frivillig på EU-taksonomien i 2023 og 2024 for å sikre samsvar med lovkravene og drive langsiktig verdiskaping for samfunnet.
  • Arendals Fossekompani møtte flere utfordringer på grunn av kompleksiteten i taksonomiens krav. Rapporteringsprosessen krevde høy kjennskap til loven og detaljert informasjon på tvers av de ulike forretningsaktivitetene representert av porteføljeselskapene.
  • Håndtering av taksonomirapporteringen for Arendals Fossekompanis ni porteføljeselskaper krevde betydelig koordinering mellom ulike team, inkludert de ledet av Chief Sustainability Officer (CSO) og Chief Financial Officer (CFO). Prosessen med å rapportere på kvalifiserte eller tilpassede aktiviteter på tvers av porteføljeselskapene, og holde alle nøkkelinteressenter oppdatert på fremdriften, har vært utfordrende i løpet av de første rapporteringstrinnene.
  • Førsteårsrapporten for EU-taksonomi var sterkt avhengig av rådgivning, som innebar en rekke møter og utstrakt bruk av lite skalerbare og ikke-reviderbare Excel-regneark. Den første rapporten fremhevet viktigheten av å bruke digitale verktøy for å opprettholde kunnskapen i teamet og redusere tiden brukt på EU-taksonomirapportering.

Løsning

  • Factlines-løsningen strømlinjeformet datainnsamlingsprosessen på tvers av alle porteføljeselskapene. Da kunne alle følge den samme arbeidsflyten gjennom den samme programvaren for å legge inn data relatert til bedriftsvurderingene deres. Denne forbedringen gjorde samarbeidet mellom Arendals Fossekompani og alle porteføljeselskapene enklere å overholde. Det gjorde det også enklere å identifisere minimumssikringer (minimum safeguards), finne ut hvilke negative konsekvenser investeringsbeslutninger har på bærekraftsfaktorer (principal adverse impacts - PAI's) og evaluering av forretningsaktiviteter.
  • Programvaren forenklet inntasting og lagring av data om flere aktiviteter og økonomiske KPIer, noe som muliggjorde mer effektiv dokumentasjon og aggregering av rapporteringsresultater. Med det på plass ble rapporteringsprosessen reviderbar og mer tilgjengelig for fremtidige rapporteringsprosesser.
  • Factlines tillot sentrale interessenter fra alle nivåer i organisasjonen å få tilgang til, oppdatere og administrere data, noe som sikrer konsistens og åpenhet på tvers av alle rapporteringskanaler.

Resultater

  • Implementeringen av Factlines-løsningen på tvers av alle porteføljeselskapene gjorde det mulig for alle interessenter å samarbeide effektivt og justere og tilpasse rapporteringsprosessen som en samlet enhet.
  • Selv om den innledende dokumentasjonen var utfordrende, forventes den omfattende datafangsten tilrettelagt av Factlines å forenkle rapporteringen i de påfølgende årene, og forbedre muligheten til å trekke ut innsikt og avgrense bedriftsstrategier knyttet til den sosiale og bærekraftige effekten av investerte selskaper i samfunnet.
  • Ved å utnytte digitale verktøy som Factlines, har Arendals Fossekompani effektivisert rapporteringsprosessen, noe som gjør den mer nøyaktig, effektiv og reviderbar.

Skape ett sammenligningsgrunnlag for EU-taksonomirapportering

Arendals Fossekompanis bruk av Factlines representerer et tidsbesparende skritt i håndteringen av ESG-rapportering. Ved å imøtekomme taksonomi-utfordringene gjennom digitale løsninger, har Arendals Fossekompani forbedret sine interne prosesser og satt en standard for en robust, transparent og effektiv bærekraftsrapportering i tråd med EUs regelverk for de påfølgende årene.

Denne tilnærmingen bidrar i betydelig grad til deres investeringers strategiske justering og samsvar, og fremmer en bærekraftig forretningsmodell forberedt for fremtidige utfordringer og muligheter.

Bærekraft i drikkevaresegmentet

Besøk Hansa Borg & Solera-caset for å lære mer om hvordan Factlines hjelper dem med å etterleve kravene i åpenhetsloven, og hvordan det positivt påvirker leverandørkjeden deres.

See all stories