Fremtidens leverandørkartlegging: Vi er forbedret og oppgradert!

Software dashboard

I dag lanserer vi vår forbedrede programvare, Sustainable Supplier Network. Den forenkler kartleggingen og oppfølgingen av bærekraftskriterier og gir deg det som skal til for å forbedre egen ESG-innsats (miljø, samfunn og forretningsmessig styring).

I denne bloggartikkelen vil vi vise deg hvordan vår nyeste programvare kan hjelpe virksomheter med å styrke egne leverandørkjeder, samtidig som vi legger vekt på å gjøre dem mer bærekraftige og effektive. Våre verktøy er utviklet for å enkelt håndtere hele prosessen, enten det dreier seg om leverandørundersøkelser, oppfølging eller forbedringsarbeid.

Factlines har dedikert over et tiår til å gjøre veien mot bærekraftig suksess tilgjengelig for bedrifter av alle størrelser. Med avansert teknologi tilbyr vi verktøyene som trengs for å overholde lovmessige krav og forbedre ESG (Environmental, Social, and Governance) initiativer. Målet er å gjøre etterlevelse av reguleringer enklere og mer tidsbesparende.

Et nytt grensesnitt

Sustainable Supplier Network har et redesignet brukergrensesnitt som sikrer en jevnere, mer intuitiv opplevelse. Den er designet for å redusere kompleksiteten i leverandørkjedekartlegging og øke effektiviteten, noe som gjør det enklere for bedrifter å overholde ESG-relaterte lovgivninger som den norske åpenhetsloven.

Veileder din vei til ESG og til aktsomhetsvurderinger

Å navigere de intrikate kravene i åpenhetsloven kan være utfordrende. Vår programvare bidrar på veien til samsvar.

Åpenhetsloven forutsetter etterprøvbar informasjon og strukturert oppfølgning.  Er dette nytt for din virksomhet finner du et godt et presist digitalt støttet veikart. Du sikres at du er på rett spor for å overholde denne viktige lovgivningen, og du trenger ikke å finne ut alt på forhånd for å kunne gjøre jobben.

Enklere kommunikasjon, unngå skippertak og få bedre samarbeid

En av de mange utfordringene i arbeidet med å følge opp leverandørkjeder er rettidig kommunikasjon med leverandører.  Programvare gjør det enklere å kommunisere med leverandørene dine, og gir virksomheten muligheten til å spore svar og identifisere hvem som er sent ute med sine undersøkelser. Du blir også mye mindre personavhengig, og slipper skippertakene.

Hendelser og praksiser nedover i leverandørkjeden din kan skade bedriften på uventede måter. Med Factlines' oppgraderte programvare kan teamet ditt aktivt støtte leverandørene dine i oppfølgingen av korrigerende tiltak for å beskytte virksomheten din. Videre lar programvaren deg opprettholde en historisk registrering av all kommunikasjon, noe som gjør det enklere å spore fremgang og sikre ansvarlighet på lang sikt.

Forbereder for 2024: EU Taksonomi Rapportering

Forventningen til bedriftsrapportering endres betydelig med EU Taksonomi-reguleringen. I 2024 må noen selskaper oppgi sin overensstemmelse med EU Taksonomi, mens andre kan velge å gjøre det frivillig. Benytter du i dag SSN kan du også velge å utvide til å bruke EU Taksonomiproduktet.  På denne måten stiller din virksomhet sterkt i konkurransen om å bli leverandør i fermtidens næringsliv.


Factlines: en digital løsning for ESG-samsvar og effektiv oppfølging av leverandørkjedene

Factlines tilbyr med dette nå ett innovativt digitalt verktøy designet for å strømlinjeforme bærekraftig leverandøroppfølging. SSN støtter og utvikler virksomhetens bærekraftsarbeid. Med Factlines kan selskapet ditt:

I en æra med stadig skjerpet ESG-lovgivning, vil vi gjøre vårt ytterste for å gi våre kunder og deres leverandører muligheten til å møte krav,  forbedre praksis og vokse med oss.

Publisert:
October 2023
Factlines