Factlines EUs taksonomi; en gamechanger for å øke det grønne skiftet

Det nye Factlines taksonomiproduktet er et imponerende verktøy som vil gi bedrifter muligheten til å oppnå karbonnøytralitet innen 2050.

Under ledelsen til produktansvarlig Joana Belo Pereira, har produktet fått en rekke innovative funksjoner som vil gi stor innvirkning i flere bransjer. For å sikre produktkvaliteten, har vi registrert og testet flere pilotkunder for å samle inn innsikt i forkant av høstens lansering.

I dette intervjuet har vi snakket med Joana for å lære mer om produktet og finne ut mer om hvordan det henger sammen med Sustainability Supplier Network, vårt andre produkt skreddersydd for aktsomhetsvurderinger iht. åpenhetsloven.– Joana, hvorfor lanserer Factlines et taksonomiprodukt nå?

Time is of the essence! For norske selskaper, som faller under omfanget av forskriften til EUs taksonomi, og som har fått innvilget en innkjøringsperiode, bør det være av stor interesse å komme i gang med rapporteringen så snart som mulig. Taksonomiforskriften har til hensikt å transformere EØS-regionen til den første karbonnøytrale sonen i verden innen 2050. Et så omfattende og langtrekkende nullutslippsprosjekt kan ikke oppnås over natten. Innen 2030 forventes selskapene å ha redusert sitt karbonavtrykk med nesten halvparten (!), basert på nivåene fra 1990. Dette forutsetter en årlig reduksjon på omtrent 7%. Og dette berører bare miljøsiden av taksonomien. Det er store implikasjoner for forretningsetiske forhold også.

– Hvem er produktet ment for?

Den nåværende taksonomien dekker om lag 90 økonomiske aktiviteter, fordelt over 13 vidt forskjellige bransjer. Alt fra skogbruk til vannkraft og programvareløsninger. Den 12. juni ble en oppdatering til den opprinnelige forskriften godkjent, og vil tre i kraft i januar 2024. Med det vil antall økonomiske aktiviteter som faller under omfanget av EUs taksonomi øke til nesten 150 stykker, der helt nye sektorer, som luftfart, vil bli inkludert.

Uansett hvordan man ser på det så vil taksonomien påvirke tusenvis av selskaper i EØS. De selskapene som klarer å utnytte begrensningene i lovgivningen vil oppleve det lettere å få tilgang til finansiering. For børsnoterte selskaper eller investeringsfond vil taksonomitilpasningen tydelig reflekteres i de økonomiske resultatene. Omfanget av taksonomien vil dessuten utvide seg i løpet av de neste par årene, til et punkt hvor det også dekker små og mellomstore bedrifter, som representerer 97,5% av EØS-baserte selskaper.

– Hva kommer til å skille oss fra våre konkurrenter?

Factlines har i løpet av de siste syv årene arbeidet med de sosiale aspektene i taksonomien, der vi har hjolpet bedrifter med å revidere og kvalifisere leverandører og sørge for at det er oppfølging på plass for å håndtere eventuelle brudd på menneskerettigheter eller arbeidsrettigheter. Et SaaS-produkt som omfatter EUs taksonomi er en naturlig utvidelse til Factlines’ eksisterende produkt for åpenhetsloven. Factlines har både den tekniske kapabiliteten og den menneskelige ekspertisen til å betjene kunder som trenger en problemfri ESG-plattform, og kunder som av en eller annen grunn behøver ytterligere konsultasjon for å nå sine forretningsmål.

– Hvordan vil det nye taksonomiproduktet innlemmes i Sustainability Supplier Network?

Leverandørkjeden inkluderer allerede flere områder som også må dekkes som en del av Minimum Safeguards og PAI (Principal Adverse Impact) i taksonomireguleringen. Det å vurdere om en organisasjon har de nødvendige prosessene og mekanismene på plass for å forhindre, håndtere og rette opp tilfeller av bestikkelser og korrupsjon, er et eksempel på dette. Nye områder, som skatt og rettferdig konkurranse, vil bli ytterligere integrert i Factlines-plattformen. Kanskje av særlig interesse for et norsk publikum, vil emner som kjønnsdiversitet i styret, kjønnslønnsgapet, og eksponering for ikke-fornybare energikilder, også bli inkludert.

Vil du vite mer om taksonomi-produktet vi lanserer mot slutten av året? Book et møte med oss for å høre mer.

Om forfatteren:

Joana startet i Factlines i 2022 med målet om å bygge et SaaS-produkt for å gjøre livet lettere for organisasjoner som rapporterer iht. EUs taksonomi. Hun startet karrieren som tolk for forskjellige EU-institusjoner, og er ikke fremmed for opphetede diskusjoner om foreslått lovgivning. Etter et kort opphold med digital markedsføring, fokuserte hun videre på å utvikle produkter som er med på å akselerere det store energiskiftet.

Publisert:
July 2023
EU-taksonomien