G for governance – Fem fakta om ESG som du bør kjenne til

Forest

Et nytt paradigme for ansvarlighet. Vi har vennet oss til å si CSR, grønn og ansvarlig. Nå kommer man nok ikke utenom det å også lære ESG. ESG står for Environmental, Social & Governance. Selvom det kanskje kan lyde som en ny branding av CSR-begrepet og et løfte om å være ”grønn” og ”bæredyktig”, kan ESG betraktes som et nytt paradigme for hvordan virksomheter måles og veies på deres ansvarlighet.

ESG-begrepet er nå blitt veldig aktuelt for investorer.
Og det har oppstått fordi investorer ikke lengre kun velger virksomheter ut fra nøkkeltall, men kikker på hele virksomhetens påvirkning på omgivelsene.

ESG brukes til å sammenligne virksomheter på tvers.
Virksomheter verdisettes i dag på bakgrunn av deres påvirkning på omverdenen og deres risikoprofil, og en ESG-rating gjør det bla. billigere og lettere for virksomheten å ta opp lån. ESG-data brukes som supplement til de tradisjonelle selskapsanalyser (pdf), og det er i høy grad blitt adoptert av store revisjonsfirma og konsulenthus.

Ansvarlighet er ikke lenger ”nice to have” men ”need to have”.
Virksomhetsansvar handler ikke lenger om å vinne kunder og å markedsføre seg positivt, men om ikke å tape penger og investeringer, eller å være bakpå ift utviklingen. CSR er ofte blitt oppfattet og presentert som en utgift, og ESG-begrepet gjør det mer tydelig at det i lengden kan bli dyrere å ikke gjøre noe.

Governance istedet for veldedighet. Governance-begrepet er et uttrykk for ordentlighet og ansvarlig lederstil. Det handler om at der på ledelsesnivå tas ansvar for at hele virksomheten lever opp til etiske retningslinjer. Det kan være alt fra å ta ansvar for hele leverandørkjeden, å sikre en ensartet kjønnssammensetning i styret eller ansvarlig håndtering av anonyme varslinger. Ansvarlighet er altså ikke lenger en sak for kommunikasjons- eller CSR-avdelingen, men påvirker nå virksomhetens grunnleggende verdier. Med et utgangspunkt i ESG, ivaretar ledelsen ikke bare ansvar for miljø og sosiale hensyn i virksomhetens produksjonskjede. Den tar også ansvar for at hele virksomheten er sunn og ordentlig drevet, og at det hviler på et fundament av ansvarlighet og prinsippfasthet.

Factlines software dashboard
Kontakt oss hos Factlines for å se våre innovative løsninger

Start reisen mot bærekraft
du også

Skrevet av:
Publisert:
April 2021
ESG