Factlines anskaffer miljøpåvirkningsverktøy

Factlines logo on purple background

Ecotrack, et verktøy for å vurdere miljømessig påvirkning av produkter og tjenester er blitt kjøpt opp av Factlines, et av Alytics porteføljeselskaper. «Ecotrack passer godt med våre andre produkter i segmentet for livssyklusanalyser. Vi gleder oss til å inkludere Ecotrack i vår produktmiks, » sier Siri Engesæth, CEO i Factlines.


Utviklet av industriklyngen GCE NODE så lang tilbake som 2013/2014, Ecotrack er et verktøy og metodologi som hjelper selskaper analysere og dokumentere hvordan deres selskap påvirker miljøet. «Økt bevissthet rundt miljøkostnader og mer eco-vennlige alternativer gjør det mulig å designe løsninger som er bedre for miljøet, bedre for dine kunder og bedre for deg,» forklarer Tom Fidjeland, CEO i GCE Node.


«Men, GCE NODE er ikke lagd for å utvikle, vedlikeholde og selge programvareløsninger som Ecotrack, som krever kontinuerlige oppdateringer. Vi er veldig fornøyde med å ha funnet et hjem for Ecotrack i en organisasjon som er dedikert til miljørapportering,» sier Fidjeland.


EN GOD MATCH


Ledere rundt hele verden er klar over miljøkostnadene deres selskap står for, og er opptatt av å redusere disse. De forventer intet mindre fra sine leverandører. Selskaper som kan dokumentere bedre bærekraft er foretrukne partnere og har et konkurransefortrinn. Det er akkurat dette Ecotrack og Factlines tilbyr.


«Ecotrack er en glimrende begynnelse for et moderne digitalt verktøy for miljøpåvirkning av produkter og tjenester. Løsningen er utviklet spesielt for og av olje- og gassleverandører, og den kan bli utvidet for å inkludere andre industrier også. Det er dette vi vil gjøre,» sier Engesæth.


Hun forventer at utviklingen og utrullingen av Ecotrack til flere GCE Node selskap og andre kunder vil ta tid. «Vi er i prosessen med å rekruttere ressurser som kan videre styrke Ecotrack. Vi vil jobbe tett med selskap tilknyttet GCE NODE og andre etterhvert som vi fortsetter å utvikle dette spennende verktøyet,» sier Engesæth.


Factlines tilbyr en digital løsning for å sikre ansvarlige leverandørkjeder, og ble nylig kjøpt opp av Alytic, et porteføljeselskap av Arendals Fossekompani, som også er medlem av GCE NODE. GCE NODE er en industridrevet klynge for havselskap. GCE  NODE har mer enn 100 medlemsselskap, der de fleste av disse utgjør verdensledere i verdikjeder med leveranser til olje-og gass, offshore, energi og maritime industrier.


Factlines ble grunnlagt i 2012 i respons til norske myndigheters ambisjon om å styrke bærekraftige innkjøp. Idag har Factlines-løsningen og ekspertise gjort leverandørkjedekartlegging effektivt. Factlines støtter prosessen fra krav og code of conduct – til risikoanalyse, oppfølging og dialog.

Åpenhetsloven

Ved å bli med i Factlines sitt nettverk av bedrifter, kan man få innsikt i risiko i sin leverandørkjede og ta avgjørelser basert på data for å sikre etterlevelse av lover og regler.

Den norske åpenhetsloven krever at virksomheter gjennomfører aktsomhetsvurderinger og forsikrer seg om at det er grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin leverandørkjede.

Åpenhetsloven
Skrevet av:
Publisert:
July 2022
Factlines