Vi forenkler ansvarlighet i leverandørkjeder

Overblikk. Innsikt. Compliance.

Våre tjenester Kontakt oss
 

OVER 10.000 INNKJØPERE OG LEVERANDØRER ER REGISTRERT I FACTLINES

Effektiv evaluering med kartlegging av leverandører

Kartlegging av leverandørkjeden med egenrapportering er en effektiv måte å oppnå kjennskap til risiko i leverandørkjeden.

Få innsikt og kontroll ved å spørre leverandørene om forretnings- og innkjøpsrutiner.

Vår digitale løsning effektiviserer prosessen og sparer tid og penger.

Fokus på de viktigste
risikoområdene

Leverandørprofiler og risikoanalyse gjør det enkelt å prioritere oppfølgingen.

I stedet for å evaluere hver enkelt leverandør på samme måte, kan du fokusere på utvalgte til videre oppfølging, dokumentasjon eller inspeksjon.

Du kan bruke Factlines som ditt verktøy til å håndtere informasjon og dokumentasjon fra oppfølgingen.

Enklere rapportering
og dokumentasjon

Vi utsteder en erklæring om samsvar med forsyningskjeden. Våre kunder bruker det som dokumentasjon i både private og offentlige markeder.

Bruk undersøkelsesrapporten som pålitelig input til den årlige CSR-rapporteringen.

Gå fra en fullstendig oversikt til detaljert leverandørinformasjon med bare noen få klikk.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven krever at virksomheter rapporterer på tiltak for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Loven påvirker rundt 9 000 større selskap i Norge fra 1. juli 2022. Små virksomheter er også indirekte påvirket gjennom krav som stilles på høyere nivåer i verdikjeden.

Factlines tilbyr et enkelt verktøy for å tilfredstille kravene gitt i Åpenhetsloven.

Bli klokere

Slik kommer du i gang

1

Oppstartsmøte

2

Leverandørkjede Undersøkelse

3

Evaluering og handlingsplan

1

Oppstartsmøte

Til oppstartsmøtet sørger vi for at dere kommer godt fra start. Her gjennomgår vi virksomhetens situasjon for å bli klokere på hvilke behov dere har til oppfølgingen i leverandørkjeden.

Factlines standard evalueringsskjema lever opp til gjeldende retningslinjer for ansvarlig innkjøp, også fra det offentlige. Vi tilbyr også fullt fleksible undersøkelser, skreddersydd til å passe til dine virksomhetens behov.

2

Leverandørkjede Undersøkelse

Undersøkelsen skaper ditt leverandørnettverk i Factlines. Vår SaaS løsning hjelper deg å effektivt gjennomføre leverandørinvitasjoner, overvåke og følge opp svar. Det er lett for leverandører å delta og bli en del av ditt nettverk. Med Factlines kan du følge undersøkelsene i sanntid og se ditt leverandørnettverk vokse.

Data er fortrolige. Factlines er ikke en åpen plattform, men tillater deling av følsome opplysninger mellom partnere.

3

Evaluering og handlingsplan

Etter undersøkelsen inviterer vi til et møte for å gjennomgå de viktigste konklusjonene. Risikoanalysen hjelper med å prioritere oppfølgingen. Rapporten for den enkelte leverandører et bra utgangspunkt for konstruktiv dialog. Totalrapporten gir deg et samlet overblikk over leverandørene dine. Den er grunnlaget ditt for rapportering til viktige stakeholdere, både internt og eksternt.

Forbedre kontroll av leverandørkjeden

Vi har verktøyene og ekspertisen til å få din virksomhet i gang.

Kom i gangKontakt oss

Factlines hjelper virksomheter med kartlegging og forbedringer i leverandørkjeden. Vi sparer kundene våre tid og penger med en effektiv prosess for evaluering av leverandører, og gjør dem i stand til å prioritere og fokusere på det som er viktigst.

Vi hjelper deg hvert skritt på veien. Vi forenkler ansvarlighet i leverandørkjeder.