Vi forenkler ansvarlighed i leverandørkæden

Overblik. Indsigt. Compliance.

Vores ydelser Kontakt os

Sådan gør vi

Styrk kontrol med leverandørkæden

Vi har værktøjerne og ekspertisen til at få dig hurtigt og effektivt i gang.

Kom i gangKontakt os

Factlines hjælper virksomheder med at kortlægge og forbedre deres leverandørkæde. Vores effektive proces for evaluering og opfølgning af leverandører sparer vores kunder tid og penge. Det gør dem i stand til at fokusere på de ting, der er vigtigst.

Vi hjælper dig med alle trin i processen

Effektiv evaluering med kortlægning af leverandører

Leverandørkortlægning med egenrapportering er en effektiv tilgang til at få indsigt i risici i leverandørkæden.

Få indsigt og kontrol ved at spørge ind til leverandørers virksomheds- og sourcing praksis

Vores digitale tilgang strømliner processen, og sparer derved tid og penge.

Fokus på de
vigtigste risici

Leverandørprofiler og risikoanalyser gør det enkelt at prioritere opfølgning.

Frem for at evaluere hver enkelt leverandør ens, kan du fokusere på udvalgte til videre opfølgning, dokumentation eller inspektion.

Du kan bruge Factlines som dit værktøj til at håndtere information og dokumentation fra opfølgningen.

Enklere håndtering og
dokumentation

Når arbejdet er udført, udarbejder vi en erklæring om efterlevelse af krav til opfølgning i leverandørkæden. Vores kunder bruger den som dokumentation til både det offentlige og det private marked.

Brug undersøgelsesrapporten som et pålideligt input til den årlige CSR-rapportering.

Med få klik kan du gå fra komplet overblik til detaljeret information om enkelte leverandører.

Vores services

Står du over for din første kortlægning af samfundsansvar hos dine leverandører, og er usikker på hvordan du kommer godt i gang? Eller er målet at effektivisere kortlægningen for at forbedre kvalitet og kontrol? Vores digitale løsninger dækker dine behov.

Insight

Med Insight kommer du godt i gang. Få etiske retningslinjer på plads, og gennemfør den første kortlægning. Lev op til standardkrav for leverandørevaluering. Factlines undersøgelse giver indsigt og kontrol, og lader dig tage de første, vigtige skridt mod en bæredygtig leverandørkæde.

Passer bedst til
Virksomheder som skal i gang med opfølgning af leverandører.

Bliv klogere

”Vores kunder kræver at vi underskriver og efterlever code of conducts. Vi skal i gang med at kortlægge og evaluere leverandører.”

Sustainable procurement

Strømlin din leverandørkortlægning. Få mere kontrol via avancerede features såsom fleksible leverandørundersøgelser målrettet f.eks. miljøhensyn, kvalitetsstyring, differentierede spørgeskemaer og avanceret risiko- og dokumenthåndtering. Vi står for undersøgelserne, så du kan fokusere på resultater og prioritere opfølgning.

Passer bedst til
Virksomheder som ønsker at effektivisere leverandøropfølgning, og har behov for fleksibilitet, dokumenthåndtering og risikokortlægning.

Bliv klogere

“Vi savner en løsning der hjælper os med effektivt at kortlægge og evaluere vores leveradører, så vi kan fokusere vores indsats der hvor det gør en forskel.”

Customized

Avanceret leverandørkortlægning skræddersyet til din forretning. Fleksible undersøgelser, skræddersyet til din specifikke forretningsmodel, f.eks. med udgangspunkt i branche, risikoområder og CSR-compliance. Strømlin risiko-screening, og håndtér dokumentation på tværs af dit leverandørnetværk. Hold styr på corrective action plans, og brug Factlines til løbende opfølgning.

Passer bedst til
Store virksomheder med behov for skræddersyede løsninger og løbende leverandørevaluering.

Bliv klogere

“Vi evaluerer allerede vores leverandørers performance. Vi mangler en digital løsning der kan strømline vores egne processer for leverandørevaluering og risikohåndtering”.

Vil du undgå overraskelser i
leverandørkæden?

 

Fire vigtige grunde til at CSR og ansvarlig leverandørstyring prioriteres højt af seriøse virksomheder

1. Leverandørkæder er risikofyldte. En stor del de produkter og tjenester vi køber har deres oprindelse i lande med høj risiko for brud på basale menneskerettigheder. Alle virksomheder har et ansvar for at sikre kontrol deres leverandørkæde, og sikre at eventuelle negative forhold adresseres.

2. Bæredygtighed er kommet for at blive. Forbrugere, ansatte og investorer foretrækker bæredygtige virksomheder. Ansvarlig produktion og indkøbspraksis er drivkraften bag positive forandringer. Kortlægning af leverandørkæder støtter en effektiv implementering af etiske retningslinjer og andre krav i indkøbsprocessen.

3. Komplekse leverandørkæder skaber stigende forventninger.I takt med at leverandørkæder bliver stadigt mere komplekse, stiger kravene til dokumentation, compliance og kontrol. Ansvarlig indkøbs- og leverandørstyring sikrer solid og seriøs forretningspraksis. Nye digitale evalueringsværktøjer, såsom Factlines, hjælper med at håndtere den forøgede arbejdsbyrde.

4. Bedre relationer skaber en bedre forretning. For at nå mål og ambitioner, sikrer seriøse virksomheder sig, at deres leverandører forpligter sig til de samme høje standarder for samfundsansvar og solid forretningsførelse. Kortlægning af leverandører støtter dialog og forbedringer. Det kan forvandle compliance-krav til forretningsmuligheder.

Sådan kommer du i gang

1

Opstart

2

Leverandørkædeundersøgelse

3

Evaluering og handleplan

1

Opstart

På opstartsmødet sikrer vi os, at du kommer godt i gang. Sammen gennemgår vi din situation for at lære dine behov og krav til opfølgning i din leverandørkæde at kende, og aftale næste skridt.

Factlines standardiserede evalueringsskema lever op til gældende retningslinjer for ansvarlig sourcing. Vi tilbyder også fuldt fleksible undersøgelser, skræddersyet til at passe til din specifikke forretningsmodel.

2

Leverandørkædeundersøgelse

Undersøgelsen etablerer dit leverandørnetværk i Factlines. Vi gør arbejdet for dig: Invitationer, monitorering og opfølgning på manglende besvarelser. Det er nemt for leverandører at deltage og oprette forbindelse med din virksomhed. Som en del af abonnementet kan du følge undersøgelsen i realtid og se dit netværk vokse.

Data er fortrolige. Factlines er ikke en åben platform, men tillader deling af følsomme oplysninger mellem partnere.

3

Evaluering og handleplan

På afrapporteringsmøderne gennemgår vi centrale læringspunkter fra din leverandørundersøgelse. Risikoanalysen pejler ind på relevante opfølgningsaktiviteter. Rapporter på enkeltleverandører er glimrende udgangspunkter for en konstruktiv dialog med udvalgte leverandører. Med den fulde rapport i hånden har du væsentlige indsigter om dit leverandørnetværk. Den er dit udgangspunkt for intern og ekstern afrapportering til betydningsfulde interessenter.

Nyt om Factlines løsning
december 1, 2021

Neste generasjon av Factlines system for ansvarlig leverandørstyring

Vi har gleden av å fortelle deg at vi nå er i sluttfasen i utviklingen av neste generasjon Factlines!Factlines hjelper…
Aktuelt i CSRAnsvarlige leverandørkæderÅpenhetsloven
november 10, 2021

Åpenhetsloven – hva betyr den for dere?

(kilde: Regjeringen.no og https://home.kpmg/no )  Åpenhetsloven (Prop.150L (2020-2021) – Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold) er vedtatt i Stortinget (juni 2021) og dette gjør…
BæredygtighedCSRESG
april 19, 2021

G for governance – Fem facts om ESG, du bør kende

Et nyt paradigme for ansvarlighed Vi har vænnet os til at sige CSR, grøn og ansvarlig. Nu kommer man nok…