Norengros: Produksjonen skal være bærekraftig gjennom hele leverandørkjeden

Norengros er Norges største leverandør av forbruksvarer til privat og offentlig sektor. De er også kunde i Factlines. Det er vi stolte over, spesielt fordi Norengros jobber kompromissløst med å sikre gode forhold i leverandørkjeden, og kartleggingen fra Factlines inngår som en viktig del av innsatsen.

«Er det statistisk sannsynlighet for brudd på retningslinjene våre, tar vi tak i det. Det første vi gjør er å bruke kartleggingen vår til å finne ut av hvor det er størst sannsynlighet for at bruddene vil kunne oppstå. Ved hjelp av Factlines-løsningen kan vi sende ut en preventiv rapport til den aktuelle leverandøren, der de må svare på hvordan de jobber med problemstillingen og hvordan de vil forebygge eventuelle brudd», sier Rasmus Valen, som er assisterende innkjøpssjef i Norengros.


Bli klokere på hvordan Norengros i denne artikkelen de har skrevet om leverandøroppfølging her: https://www.norengros.no/baerekraftig-produksjon-gjennom-hele-leverandoerkjeden

Publisert:
January 2020
Suksesshistorier