Halvorsen tar steget opp som ny CEO for Factlines

Factlines kunngjør en strategisk endring i ledergruppa. Siri Engesæth går fra rollen som administrerende direktør til å innta den nyopprettede stillingen som direktør for bærekraft. Henrik Halvorsen tar over stafettpinnen 22. januar 2024.
Henrik Halvorsen, Factlines new CEO, and Siri Engesæth, Factlines Chief Sustainability Officer

"I løpet av det siste året har Factlines utviklet en ny teknologisk plattform og lansert nye produkter, og står nå foran en ny fase som krever økt fokus på fagspesifikk kompetanse, strategisk utvikling og vekst. Siri vil fortsette å være en tankeleder innen sitt spesialfelt og bidra til den vedvarende utviklingen av Factlines' digitale plattform. Henrik kommer med erfaring fra rådgivning til nasjonale og internasjonale selskaper og fra å skalere opp, utvikle og lede et internasjonalt konsulentfirma i Europa," sier Espen Zachariassen, styreleder.

Factlines, etablert i 2012, forenkler det grønne skiftet ved å tilby digitale løsninger for bærekraftige leverandørnettverk, EUs taksonomi og Åpenhetsloven.

Engesæth: "Vår erfaring og teknologiplattform plasserer oss midt i hjertet av det grønne skiftet, og jeg gleder meg veldig til å bidra videre på denne reisen."

I rollen som Chief Sustainability Officer vil Engesæth kombinere sin ekspertise innen produktutvikling og teknologiske løsninger for å styrke Factlines' tilbud. Samtidig vil hun øke sin deltagelse i bransjedebatter og relevante eventer, noe som vil gi betydelige strategiske fordeler for kundene.

I 2022 ble Factlines en del av Alytic, et porteføljeselskap under Arendals Fossekompani. Siden den gang har selskapet tredoblet sin arbeidsstyrke, drevet av en sterk ambisjon om å posisjonere seg som en global aktør innen ESG-teknologi.

Halvorsen, med sin bakgrunn fra Gambit og Hill+Knowlton Strategies, bringer verdifull erfaring til selskapet i en tid der ESG-rapportering blir stadig mer sentralt.

"Med nye krav fra EU og nasjonalt hold, står vi foran store forandringer i rapporteringen om bærekraft. Dette åpner for nye muligheter i markedet – muligheter Factlines er unikt posisjonert til å utnytte. Vår ekspertise og løsninger innen oppfølging av leverandørkjeder og aktsomhetsvurderinger er essensielle for å møte fremtidens rapporteringskrav. Å lede Factlines videre i dette landskapet er en utfordring jeg ser frem til med stor entusiasme," avslutter Halvorsen.

Factlines software dashboard
Kontakt oss hos Factlines for å se våre innovative løsninger

Start reisen mot bærekraft
du også

Skrevet av:
Publisert:
January 2024
Factlines