Arendalsuka 2023: Høydepunkter fra Factlinesteamet

Factlines event at Arendalsuka 2023

Fra 14. til 18. august er Arendal det beste stedet i verden for samtaler om innovasjon og bærekraft. Teamet vårt var ikke bare vertskap for to egne arrangement (les mer), men deltok også i spennende debatter, og vi fikk utviklet vår ekspertise innen det å øke åpenheten i produksjon og leverandørkjeder.

Et av de viktigste inntrykk etter årets Arendalsuka, er de mange samtaler rundt det presserende behovet for å fremskynde NetZero-overgangen. I dette blogginnlegget vil vi dele noen av våre tanker om dette;


Interessentdialog


Selv om den grønne energiomstillingen er lovende, er det mange utfordringer. Ikke minst innen området seriøs og naturvennlig produksjon, innen menneskerettigheter og sosiale rettigheter og forretningsetikk. Spørsmål som korrupsjon, menneskerettighetsbrudd og sikkerhetstrusler mot aktivister og journalister er mer aktuelle enn noen gang. Det er tydelig at den norske åpenhetsloven er et progressivt grep som tar tak i noen av disse bekymringene, og understreker det presserende behovet for å styrke dialogen med interessenter og fremme et bredere samarbeid.


Måling av forretningseffekt


Å forstå et selskaps reelle bærekraftsfotavtrykk er avgjørende. Dette krever ikke bare internt eierskap, som sikrer at ansatte spiller aktive roller i daglig drift og strategiforming, men også konsekvent sporing. Ved å bruke presise beregninger, opplæring og verktøy kan bedrifter opprettholde et helhetlig syn på bærekraftsmålene sine, og sikre at de både bedrer det eksisterende og har en plan, eller flere, for større omstilling der det må til.


Gjensidig avhengighet og globalt samarbeid


Å ta tak i globale problemer krever internasjonalt samarbeid, spesielt når man skal navigere utfordringer fra land med restriktiv styring, som Kina. Det holder ikke å lage kaskaderende krav nedover i kjeden om ansvarlighet, når tiltak og strategier fordrer større samfunnsmessige endringer. Vil vi få til å formulere politikk som opprettholder menneskerettigheter og miljøverdier, alt samtidig som de fremmer åpen diskurs mellom nasjoner? A tall order.


Teknologi, innovasjon og bærekraft


Samarbeid er nøkkelen til å møte globale utfordringer – fra klimaendringer til matsikkerhet. Å slå seg sammen på tvers av privat og offentlig sektor, akademia og frivillige organisasjoner kan akselerere teknologisk innovasjon. En fokusert tilnærming med definerte suksesskriterier og meningsfylt engasjement med lokalsamfunn kan gi løsninger på virkelige problemer.


Arendalsuka 2023 var en utmerket mulighet til å delta i samtaler om å gjøre NetZero-overgangen raskere og mer effektiv. Et stort spørsmål vi satt igjen med var hvordan forskjellige aktører skal jobbe for å finne de gode løsninger for å realisere nok fornybar energi samtidig som menneskerettigheter og sosiale rettigheter respekteres og styrkes. Utfordringene er mange; produksjonsforhold for å produsere avgjørende komponenter og materialer , produksjonsstrategi (kan det stemme at Norge ønsker deep sea mining? Det virker risky), arealbruk for bare å nevne noen viktige aspekter. For å svare på det, må vi alle finne nye leverandører, arbeidsmåter og bygge nye relasjoner basert på nøyaktig informasjon.


"For Factlines er viktig å være på Arendalsuka for å forstå hvordan viktige aktører, både politiske, organisasjoner og virksomheter tenker. Vi har jobber med etiske og sosiale krav i leverandørkjeden på vegne av kunder i snart ti år, og vi ser hvor viktig det er å kunne gi kundene god informasjon, gode fakta om de reelle kjedene og produksjonsforholdene. Nå med mye ny regulering, som Åpenhetsloven, CSRD, CSDDD som minsker risikoen for virksomheter som tar kostnaden ved å gjøre dette riktig, kan mye skje. Vi ser frem til arbeidet videre, og bygger Factlines til å bli et europeisk selskap innen dette feltet," sier Siri Engesæth, administrerende direktør i Factlines. .


Her på Factlines er vi dedikert til å hjelpe bedrifter i deres reise mot en bærekraftig overgang. Vi tilbyr løsninger som er prosessorienterte i tråd med OECDs retningslinjer og faktaorienterte for å gi direkte forretningsnytte i scenarie- og strategiarbeidet fremover.

Factlines software dashboard
Kontakt oss hos Factlines for å se våre innovative løsninger

Start reisen mot bærekraft
du også

Skrevet av:
Publisert:
August 2023
Factlines