Åpenhetsloven redder verden litt

Factlines team member

Åpenhetsloven kom seilende inn over det ganske land 1. juli 2022 og slo nok luften ut av flere ansvarlige bedriftseiere der ute. Og det er kanskje ikke så rart, for det kan virke aldeles overveldende å skulle ha kontroll på hvordan alle som på en eller annen måte leverer til deg og din virksomhet har det på jobb!


Heldigvis er ikke ansvaret ditt så omfattende. Janne Jacobsen, Leveransesjef i Factlines kan både berolige og, ikke minst, forenkle oppdraget ditt; «Du skal ikke redde hele verden, men du skal vite litt mer – og forsøke å påvirke der du kan!»


Få oversikt


«Det vi råder våre kunder til, er å først skaffe seg en god oversikt over alle leverandørene man benytter. Du må kunne svare på:


Når denne oversikten er på plass, så har du en veldig god start på den risikoanalysen åpenhetsloven ber deg foreta,» fortsetter Janne.


Hun er likevel klar på at hele loven kan virke både forvirrende og litt uoversiktlig for mange. «Dette kan oppleves som en lite håndgripelig lov, men menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er utfordrende. Det er rett og slett en vanskelig tematikk som vi må tilnærme oss med klokskap!»


Du skal ikke redde hele verden, men du skal vite og forsøke å påvirke!


Åpenhetsloven – kort forklart


Så hva er egentlig Åpenhetsloven da? Og hvem er egentlig pålagt å forholde seg til den?


Janne Jacobsen forklarer; «Det ganske tydelige kriterier om hvem som omfattes av loven, men så å si alle bedrifter inngår i en leverandørkjede og må derfor på et eller annet vis svare på dette. Dette kommer av at man som en mindre bedrift, som ikke er underlagt loven direkte, leverer til en bedrift som skal rapportere på dette, ja da må man kunne legge frem dokumentasjon overfor disse. I praksis betyr dette at alle bedrifter som leverer til et bedriftsmarked bør gjennomføre en aktsomhetsvurdering.»


Formålet med loven er ikke å kutte leverandørrelasjoner dersom man oppdager at ikke alt er som det skal, men heller jobbe for å påvirke til endring. På den måten kan bedrifter i Norge oppnå bedrede forhold andre steder, men om man oppdager grove brudd og leverandøren ikke åpner opp for endring, da må man vurdere å avbryte forholdet.


«Hadde dette vært enkle spørsmål, hadde verden vært ganske bra,» sier Janne. «Da hadde vi ikke hatt barnearbeid, luselønn, slaver eller fast fashion. Så enkelt – og så vanskelig er det!»


Bærekraftige anskaffelser


Åpenhetsloven knytter opp mot SDG-mål nummer åtte om anstendige arbeidsforhold. Et menneske kan ikke tåle alt og det er ikke bærekraftig å utnytte et menneske, ei heller gir det gode produkter. «Et bærekraftig produkt handler ikke bare om hvor lenge det varer eller hvilke materialer det er laget av – det handler også om hvilken etikk som ligger i produksjonen, og hvordan arbeidsforholdene er for menneskene som produserer disse» sier Jacobsen.


Leverandørkjede


En kjede er ikke sterkere enn det svakeste leddet – heller ikke din leverandørkjede. Mangler du informasjon fra et ledd, så svarer du ikke på loven.


Janne Jacobsen forklarer; «Vi ser at mange er usikre på hva man skal rapportere på og hvordan man skal finne ut av dette! Man blir fort overveldet av oppgaven, men da er det viktig å minne seg selv på at aktsomhetsvurderinger er en prosess og det står ganske tydelig i loven at disse skal utføres i forhold til virksomhetens størrelse, hvilken bransje du jobber i, hva er sannsynligheten for brudd på menneskerettigheter og gode arbeidsforhold.»


Det er med andre ord ikke sånn at dere må reise til alle leverandører og se med egne øyne hvordan alle ansatte har det, men om du jobber i risikobransjer med leverandører i land der det er større sjanse for at det skjer brudd, ja da må du undersøke litt nærmere.


Og er du i tvil om risikoen for deg og din bedrift, så finner du informasjon på anskaffelser.no – eller så kan vi i Factlines selvsagt hjelpe deg.


Åpenhetsloven er her for å gjøre arbeidshverdagen god for alle – uansett hvor de bor!

Factlines software dashboard
Kontakt oss hos Factlines for å se våre innovative løsninger

Start reisen mot bærekraft
du også

Skrevet av:
Publisert:
September 2022
Åpenhetsloven