Alt du trenger å vite om Factlines Verifiseringsmerke for åpenhetsloven

Denne FAQ’en består av ofte stilte spørsmål om Factlines Verifiseringsmerke for åpenhetsloven. Formålet med merket er å synliggjøre arbeidet som gjøres av virksomheter som er berørt av den norske åpenhetsloven, og som krever publisering av aktsomhetsvurderinger innen 30.juni hver år.
 Factlines Verifiseringsmerke for åpenhetslovenFactlines Verifiseringsmerke for Åpenhetsloven
  • Hva betyr verifiseringsmerket?

Factlines Verifiseringsmerke for åpenhetsloven er et digitalt merke som deles ut til virksomheter som viser at de aktivt jobber med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og leverandørkjede. Det betyr at virksomheten har iverksatt en prosess for regelmessig kartlegging, vurdering av risiko og planer for oppfølgingsaktiviteter med hjelp av Factlines’ programvare.

  • Hvorfor bør virksomheten min publisere verifiseringsmerket?

I henhold til § 5 i åpenhetsloven, må virksomheter publisere en redegjørelse for sine aktsomhetsvurderinger. Det inkluderer en generell beskrivelse av organisasjonsstruktur, retningslinjer og prosedyrer for å håndtere negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Redegjørelsen skal også inneholde informasjon om faktiske negative konsekvenser og betydelige risikoer identifisert av virksomheten, og tiltak virksomheten har iverksatt eller planlegger, for å stanse eller begrense konsekvensene.

Denne informasjonen skal være lett tilgjengelig på virksomhetens nettsider, oppdateres årlig og ved betydelige endringer i virksomhetens risikovurderinger.

Åpenhetsloven gjelder virksomheter med mer enn 50 ansatte, en omsetning på 70 MNOK, eller en balanse på 35 MNOK.

  • Betyr dette merket at vi er i samsvar med åpenhetsloven?

Merket i seg selv er ikke nok. Virksomheter må i tillegg publisere en redegjørelse for avdekket risiko i sin leverandørkjede, og tiltak for å redusere dem innen 30. juni hvert år. Du kan bruke vår mal for å sikre at virksomheten din overholder kravene til redegjørelsen.

  • Hva er fristen for å publisere merket og redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger?

Fristen er 30. juni hvert år.

  • Hvor bør jeg publisere merket?

– På nettsiden deres. Verifiseringsmerket kan publiseres på samme nettside som dere deler informasjon om virksomhetens redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven. Et annet forslag er å legge den nede i «footeren». Husk å linke til din unike landingsside som viser hva dere har gjort i Factlines-programvaren.

– I sosiale medier. Fortell nettverket deres om hva dere gjør, hvordan dere gjør det og hvorfor.

– I e-post-signaturen. Bonus. Ved å legge den til her blir det ekstra tydelig at dere jobber med åpenhetsloven. Bare husk å linke til den unike URLen på samme måte som dere gjør med verifiseringsmerket på nettsiden.

  • Jeg vet ikke hvordan jeg skal publisere merket på nettsiden vår.

Vi kan dessverre ikke publisere merket for deg, da det krever tilgang til nettsiden deres. Ta kontakt med IT eller personen som administrerer nettsiden deres, og videresend e-posten med koden og den unike lenken du har fått fra Factlines.

  • Hva skjer hvis vi ikke publiserer redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger?

«En bot vil kunne medføre negativ eksponering i media, og i verste fall føre til kundeflukt.» Iris Frøybu, seniorrådgiver i Factlines.

Å unnlate å publisere redegjørelsen kan føre til at du må bruke tid og penger på konsulenter og advokater for å samle og presentere omfattende informasjon.

Hvis du ikke har en rutine i henhold til åpenhetsloven og er blant virksomhetene som er pålagt å rapportere, risikerer du å få en bot på inntil 4 % av den næringsdrivendes årlige omsetning eller inntil 25 millioner kroner, der det høyeste beløpet anvendes.

Selv om du har en rutine, kan det å ikke redegjøre for den føre til tidkrevende forklaringer til handelspartnere, styremedlemmer, kunder, presse og ulike interessegrupper.

  • Er det nødvendig med et verifiseringsmerke for åpenhetsloven?

Det er ikke nødvendig å ha et merke for å overholde åpenhetsloven. Likevel er det nødvendig å ha en rutine og prosess på plass for å utføre aktsomhetsvurderinger og offentliggjøre informasjonen.

Vi forenkler prosessen ved å tilby våre kunder et merke og en mal å følge.

  • Hva er Factlines’ kompetanse når det gjelder å verifisere en virksomhets kartlegging av leverandørkjeden?

Factlines har over ti års erfaring med å verifisere en virksomhets kartlegging av leverandørkjeden. Vår kompetanse på dette feltet startet med et offentlig utviklingsprosjekt (OFU) i samarbeid med Helse Sør-Øst fra år 2013 til 2015. Dette prosjektet resulterte i Factlines’ programvare, og siden da har vi kontinuerlig forbedret vårt system og metodikk.

Hvert år samler vi inn informasjon fra våre leverandører gjennom egenrapporteringer basert på UN Global Compact og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Vår kartleggingsprosess samsvarer med aktsomhetvurderinger som kreves i åpenhetsloven. Med lang erfaring, suksesshistorier og partnerskap med virksomheter som er engasjert for fremtiden, tilbyr vi produktkvalitet gjennom kontinuerlig forbedring.

Jeg ønsker å lære mer om Factlines Verifiseringsmerke for åpenhetsloven. Finn et tidspunkt og avtal et møte med oss her.

No items found.
Skrevet av:
Publisert:
June 2023
Åpenhetsloven