Skip to main content

Når NRK eller TV2 ringer og spør om arbeidsforholdene på leverandørens fabrikk, bør du ha en plan for hva du skal svare.  Det kan være det du tar med deg fra historien som Factlines’ leveransesjef Iris Frøybu deler i første episode av Innkjøpsforeningens podcastserie.

Iris ble invitert av podcastvert og styreleder i Innkjøpsforeningen, Diana Riis, til å snakke om ansvarlige anskaffelser i et globalt perspektiv. I podcasten deler Iris en historie fra hun fikk i oppgave å kjøpe inn tjenester til produksjon av mobiltelefoni-tårn i Bangladesh.  Iris var ansvarlig for logistikk og innkjøp i et globalt telekom-selskap i Bangladesh fra 2007-09.

Selskapet vant en stor «turn-key» kontrakt for å etablere telekommunikasjon for en stor kunde i Bangladesh, og kjøp av produkter og tjenester fra lokale leverandører var en forutsetning, noe som er vanlig for nasjonale infrastrukturprosjekter. Prosjektet måtte fullføres innen kort tid, dette resulterte i korte ledetider og mye press. Teamet begynte å lete etter en lokal leverandør av de strukturelle delene av mobiltelefontårnene, og dette viste seg å være en vanskelig prosess.  De fant en mulig leverandør som lovet høy kvalitet og lave ledetider til en veldig god pris. Da de besøkte leverandøren fant teamet produksjon på et svært tvilsomt sted, åpne elektriske installasjoner og kjemikalier i ubeskyttede beholdere. Ingen personlig verneutstyr ble sett, og ingen tilgjengelig dokumentasjon. Teamet krysset leverandøren fra listen, og kom til erkjennelsen av at de måtte lage en plan for kvalifiserte leverandører basert på svært spesifikke kriterier. Selskapet Iris jobbet i hadde allerede strenge interne og eksterne retningslinjer for miljø, arbeidsforhold og etc., og teamet måtte få på plass rutiner for å følge opp for å sikre at disse ble utført også hos leverandørene. Det ble tatt frem en plan for opplæring, og laget kurs for ledelsen av de lokale aktørene slik at de forsto hva som ble forventet av dem. Bangladesh er et ekstremt fattig land med enorme miljøutfordringer. Det er en hierarkisk kultur, og arbeidere er redde for å gjøre feil fordi det betyr å miste jobbene sine på et sted hvor tusenvis av andre er klare til å erstatte dem. Å lære folk å tenke selv var en del av denne prosessen, og det var ofte små inngrep som gjorde store endringer

Kort tid etter at initiativene hadde kommet godt igang, ble Iris kontaktet av hovedkontoret i Stockholm som hadde blitt bedt om å svare på dokumentaren «Tower of promises – Flip the coin». Filmen dokumenterte store problemer med skandinaviske selskapers virksomhet i landet, og viste mange av problemene hun hadde vært vitne til på fabrikkbesøket. Iris’ arbeidsgiver unnslapp i stor grad kritikken på grunn av initiativene de allerede hadde iverksatt. De kunne dokumentere evalueringsprosess, og planer for opplæring og forbedring.  Historien er et eksempel på hvorfor det lønner seg å løse problemer med leverandører på en strukturert måte, og at det er viktig å ha en realistisk og pragmatisk tilnærming til hva som kan oppnås. Saken var en øyeåpner for mange, og de fleste store selskaper har idag implementert prosesser for å kartlegge leverandører og risikoer forbundet med operasjon i ulike land og sammenhenger.

hør på podcasten her: https://feeds.buzzsprout.com/1168757.rss

Har ditt selskap gjort det som skal til?   Ta kontakt, vi hjelper gjerne.