Nå er det alvor – Ny forskrift sikre etterlevelse av Åpenhetsloven

Åpenhetsloven on purple background

Det er innført en ny forskrift som skal sikre etterlevelse av åpenhetsloven. Denne nye forskriften slår fast at overtredelsesgebyr for lovbrudd kan utgjøre inntil 4 % av et selskaps årlige omsetning eller inntil 25 millioner kroner, avhengig av hvilket beløp som er høyest.

«Dette grepet understreker hvor viktig loven. Om virksomheter ikke er årvåkne for å hindre brudd på menneskerettigher og sosiale rettigheter i leverandørkjeden sin, får det store konsekvenser. Ikke bare på grunn av selve bruddet. En bot i denne størrelsesorden kan vippe et godt økonomisk resultat til et dårlig, det vil medføre negativ eksponering i media, og kan i verste fall føre til kundeflukt» påpeker Iris Frøybu, seniorrådgiver i Factlines.

Virksomheter som ikke har startet arbeidet med aktsomhetsvurderinger og aktiv leverandøroppfølging må nå starte umiddelbart. Ved å følge disse enkle trinnene kan selskaper sikre overholdelse av åpenhetsloven:

Den norske åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Den pålegger både private og offentlige virksomheter å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Loven gir bedrifter pålegg om å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å evaluere risikoen for brudd på menneskerettigheter og arbeidsforhold innenfor deres organisasjon, leverandørkjeder og forretningspartnerskap. Dersom det oppdages negative påvirkninger, må bedrifter iverksette tiltak for å stoppe, redusere eller forhindre slike brudd. I tillegg er bedrifter pålagt å publisere en årlig rapport som beskriver deres organisasjon, driftsområde og retningslinjer for håndtering av negative konsekvenser. Disse rapportene skal være lett tilgjengelige på selskapets hjemmeside innen 30. juni hvert år.

I tillegg gir loven bedrifter pålegg om å svare på informasjonsforespørsler knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold innen tre uker, på en omfattende og forståelige skriftlig måte. Bestemmelsen gjelder alle, inkludert privatpersoner, journalister og andre virksomheter.

Bedrifter bør prioritere åpenhet og ansvarlighet for å sikre overholdelse av loven og fremme ansvarlig forretningspraksis. Ved å gjøre det kan bedrifter bygge et positivt omdømme, fremme tillit hos interessenter og bidra til bærekraftig økonomisk vekst.

Factlines software dashboard
Kontakt oss hos Factlines for å se våre innovative løsninger

Start reisen mot bærekraft
du også

Skrevet av:
Publisert:
March 2023
Åpenhetsloven