Derfor er kartlegging god forretning

Supply chain containers

Det er et stigende fokus på leverandørkjeden. Mange virksomheter opplever at kundene forventer mer enn bare en underskrift på en code of conduct. Seriøs leverandørstyring inkluderer kartlegging og evaluering av leverandører, og også offentlige innkjøpere krever innsyn i hele kjeder av risikoprodukter. Kjedeansvar er et kjent begrep i flere bransjer.

Kan du gjenkjenne noe av det fra din hverdag? Hvor godt kjenner du leverandørene dine? Vet du hvor de kjøper fra? Vet du om de har på plass grunnleggende rutiner for miljø og menneskerettigheter? Har du bruk for gode grunner til å komme i gang? Les videre her.

1 – Robuste leverandørkjeder er en del av grunnmuren i moderne bedrifter
Tiden er løpt fra å bare bruke Supplier Code of Conducts uten å følge opp på dem. En pådriver for det store fokus på leverandørkjeder vi opplever nå, er at innsikt og oppfølging har blitt langt enklere. Derfor kan innkjøpere trygt stille krav til leverandørene om oppfølging og kontroll – de vet at det er innen for rekkevidde for alle virksomheter, små som store.

Bærekraft er kommet for å bli. Det er ikke en dille. Samfunnsansvar og miljø har stille og rolig tatt en seriøs plass i de fleste bedrifter. Nå samles det under FNs bærekraftsmål og blir ikke å komme utenom. Både offentlige og private kunder krever oppfølging i leverandørkjeden som et grunnvilkår for å komme i betraktning.

2 – Bedre innsyn gir bedre beslutninger
Visste du at 65 % av innkjøpsdirektører globalt sier at de har intet eller begrenset innsyn i leverandørkjeden utover deres direkte leverandører? Er du blant dem står du altså ikke alene. Men da skyter du i blinde når dialog og oppfølging skal prioriteres. Uten innsyn i verdikjeden, vet du ikke hvor de største risikoområdene befinner seg, og hvor du bør prioritere tiden din. Forandringer krever innsikt, og man kan ikke handle på det, man ikke ved noe om.

”Vi stoler da på leverandørene våre. Det er deres ansvar å ha styr på tingene.” hører vi ofte, når vi er i dialog med bedrifter om oppfølging. Og tillit er godt, men hvordan står du selv når det viser sig at der er problemer i leverandørkjeden? Din leverandørs risiko kan bli ditt problem.

3 – Unngå overraskelser – still skarpt på risiko
Verdikjedene til et produkt eller en tjeneste er kompliserte og risikofylte. Barnearbeid, elendige arbeidsforhold, farlig kjemi og korrupsjon er noen av områdene ingen ønsker å ha i leverandørkjeden sin, men det er dessverre utbredt. Heldigvis blir vi bedre og bedre til å bekjempe alvorlige brudd på menneskerettigheter og miljø, blant annet ved å bruke kartlegging som verktøy.

En leverandørundersøkelse forteller deg hvor du bør følge opp. I stedet for å lage stikkprøver hos utvalgte leverandører, kan du stille skarpt der hvor kartleggingen avslører svakheter.

4 – Få bedre relasjoner til leverandørene dine
Oppfølging bidrar til å styrke forholdet til leverandørene. Dessverre er det enkelt å skrive under på en code of conduct, og enkelt å glemme den. Ved å lage en leverandørundersøkelse, sier dere også klart fra at dette er et område dere tar på alvor. Undersøkelsen er en pedagogisk måte å minne leverandørene om hva du forventer av dem og hvorfor det er viktig at de tar ansvar for sin del av kjeden, også selv om de ser sig selv som en liten aktør uten innflytelse.
Gjennom oppfølging og forbedringstiltak står også leverandøren bedre i markedet. Denne typen dialog styrker både dere og leverandørene deres. På den måte får dere forvandlet compliance-krav til forretningsmuligheter.

Kilder:
Deloitte 2018 CPO Survey
Høyrisikoprodukter https://www.anskaffelser.no/samfunnsansvar/sosialt-ansvar/laer-om-hoyrisikoprodukter
CSR kompasset (www.csrkompasset.dk)

No items found.
Skrevet av:
Publisert:
August 2019
Ansvarlige leverandørkjeder