Skip to main content

Under årets Arendalsuka inviterte Factlines bransjegiganter som Olav Thon Gruppen, DOF og Frydenbø til å belyse og diskutere sitt arbeid med bærekraft og menneskerettigheter blant egne leverandører. – Du har et lovkrav, ikke om å være perfekt, men om at du skal følge opp, sier daglig leder Siri Engesæth i Factlines.

 

Factlines på Arendalsuka med Arendals Fossekompani og Alytic

Factlines var i godt selskap i Arendal gjennom eierne Arendals Fossekompani og Alytic. F.v. administrerende direktør Siri Engesæth, leveransesjef Janne Jacobsen og produktleder Ane Haave Sveen. Bilde: Nicki Twang

Arendalsuka satt i år søkelys på Åpenhetsloven. Factlines var til stede gjennom hele uka for å følge de viktige diskusjonene rundt den nye loven, leverandørkjeder og menneskerettigheter i arbeidslivet. Åpenhetsloven trådte i kraft i juli i år.

Factlines hadde dessuten to egne arrangementer gjennom uken med flere inviterte bidragsytere. I samarbeid med UN Global Impact inviterte de til seminar på tirsdagen der Dag Strømsnes fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Morten Thorvaldsen fra Olav Thon Gruppen presenterte hvordan de jobber med ansvarlige innkjøp og leverandørkjeder.

Offentligheten svikter
Dag Strømsnes på Factlines Åpenhetsloven Arendalsuka

Dag Strømsnes trakk frem samfunnstillit som en av de fremste grunnene til å jobbe med menneskerettigheter i offentlige innkjøp. Bilde: Nicki Twang

Begge viste tydelig at de allerede har jobbet med dette over lang tid, og at Åpenhetsloven er en formalisering av hvordan man jobber med dette. DFØ har under ledelse av Strømsnes tilrettelagt med maler og veiledere som skulle gjøre det lettere for offentlige innkjøpere å følge Lov om offentlige anskaffelser. Den ble oppdatert med sentrale krav til særlig menneskerettigheter i 2017. Dette har ikke vært fulgt opp godt nok av offentlige innkjøpere.

– Vi har ikke kommet dit vi vil når det gjelder menneskerettigheter i offentlige anskaffelser, sier divisjonsdirektør Strømsnes i DFØ.

Han viser til Anskaffelsesundersøkelsen fra før sommeren, som viser at mange offentlige innkjøpere har en strategi om å følge opp menneskerettigheter, men at de aller fleste mangler styringstiltak for å kontrollere at dette virkelig etterleves hos leverandørene.

– Samfunnet må ha tillit til at offentlige virksomheter ikke anskaffer produkter som er tilvirket av tvangs- eller barnearbeidere, sier han.

Ikke sjokk

Fra privat næringsliv påpeker også Olav Thon Gruppen at de har jobbet med å følge opp menneskerettigheter innenfor innkjøp i flere år.

– Åpenhetsloven er ikke et sjokk for hverken meg eller Olav Thon Gruppen. Vi har jobbet med dette siden 2017, sier Thorvaldsen, som er konserndirektør for hotell og restaurant i Olav Thon Gruppen.

Ifølge Thorvaldsen så selskapet i 2017 at noe var i gjære.

– Vi bestemt oss for at vi måtte kartlegge dette med menneskerettigheter. Alle avdelinger ble involvert, og vi laget en oppsummering, som ble forankret i konsernledelsen. Dette må være forankret i

Arendalsuka Thon Factlines

Morten Thorvaldsen fra Thon Hotels utfordret Åpenhetsloven, og ønsker klarere føringer til hvor langt ned i leverandørleddet det kreves for å møte kravene som stilles. Bilde: Nicki Twang

ledelsen, hvis ikke har det ingen effekt. Dette må renne nedover, for å si det slik, sier han.

Han viser til at de har fått god hjelp av Factlines i arbeidet.

Stadig flere som svarer

I 2019 startet hotellgiganten å evaluere leverandørenes arbeid med bærekraft, som innebærer håndtering av både varer og medarbeidere. I 2019 var det 82 prosent av leverandørene som svarte.

– Det vil si at vi fjernet noen, sier Thorvaldsen.

Året etter var det 88 prosent som svarte, og 2021 var det 95 prosent av leverandørene som svarte.

Offentlig fadese

Factlines daglige leder, Siri Engesæth, støtter Thorvaldsen med å si at det er nettopp dette som er jobben, å kartlegge år etter år.

– Jeg må si det er en offentlig fadese at det har vært krav om å sjekke bakover i fem år, og så er det ikke gjort. Responsen blir bedre og bedre for hvert år man gjør en slik undersøkelse. Du har et lovkrav, ikke om å være perfekt, men om at du skal følge opp og vise at du har en mer bærekraftig produksjon av varer og tjenester, sier hun.

Åtte år med data

Engesæth påpeker at Factlines har en bransjestatus på jobben de gjør.

– Vi har data fra åtte år med slikt arbeid, og det gir oss oversikt. Vi ser at veldig mange bruker Excel i arbeidet med å kartlegge leverandørene. Men det vil jeg si er så godt som umulig. Da må du flytte data mange ganger, du mister data og du må purre manuelt, sier Engesæth.

– Men hvis du har etablert en digital løsning, slik at du hvert år får bedre datagrunnlag, som bygger på alt som ble samlet inn året før, så vil du med tiden oppleve at det er flere som svarer hvert år, og at virksomheten samsvarer bedre med kravene (compliance) som foreligger, legger hun til.

Ikke barnearbeid

Under seminaret utfordret Morten Thorvaldsen også det offentlige på å presisere hvor langt bakover ansvaret går, altså hvor langt ned i leverandørkjeden selskaper som Olav Thon Gruppen, og alle andre, har et ansvar.

– Det er et spørsmål om hvor langt ned man skal gå og hvor mye ressurser vi skal bruke på dette. For det er helt sikkert at det ikke er barn som skal produsere dressene mine, og det er ikke barn som skal produsere gulvene på hotellene. Det er helt selvfølge, og man skal ha en anstendig lønn for det arbeidet de utfører og det vi kjøper, understreker Thorvaldsen.

– Vi bør få klare føringer til hvor langt bak i produksjonsleddet vi skal gå. Jeg synes det er litt for lettvint å gjøre det sånn som det nå er lagt opp til. Vi kommer til å legge opp en linje sammen med Factlines, som gjør at vi er helt sikre på at det ikke er barnearbeid, og at det er formålstjenlig å bruke parketten vi kjøper, legger han til.

Se opptak av seminaret her: Arendalsuka 2022 – tirsdag 16. august på Fremtidens Næringsliv-scene, Torvet 1A – YouTube

 

Kan vinne på åpenhet
Åpenhetsloven, Arendalsuka

Til tross for styrtregn i Arendal fant flere veien til Fossekompaniets tørre takterrasse for å lære mer om Åpenhetslovens rolle for næringslivet. Foto: Skjermdump

I tillegg til et energisk seminar på tirsdagen, var det duket for et nytt arrangement i regi av Factlines i Arendalsukas torsdagsprogram. Da var det representanter fra industrikonsernet Frydenbø Group, offshoreselskapet DOF Group og innkjøpsteknologiselskapet Millum som var invitert.

De skulle blant annet snakke om deres leverandørkjeder og hvordan de arbeider med Åpenhetsloven. Et sentralt tema her var hva som egentlig er «transparente» leverandørkjeder, og hvor åpen man faktisk skal være uten å miste konkurransefordeler.

– Det var enighet blant representantene at Åpenhetsloven er nødvendig for å få rask nok og tilstrekkelig åpenhet. Det har ikke tidligere vært like enkelt å standardisere åpenhet på tvers av ulike bransjer med ulike standarder for transparens, og her blir åpenhetsloven et sentralt virkemiddel, sier Engesæth i Factlines.

Kjempebusiness

Anskaffelsesdirektør Marianne Ryan fra Frydenbø konkluderte med at det kan gå fra at leverandørhemmeligheter som tidligere var konkurransefortrinn, blir erstattet av transparens og åpenhet.

– Dette er en klar mulighet til å si «her, kjære kunde, er alt du trenger å vite om hvordan produktet ditt er laget», sier hun.

Også bærekraftdirektør Stig Clementsen i DOF Group sa seg enig i at man ikke kan stikke hodet i sanden, og at deling av informasjon og åpenhet «er blitt en kjempebusiness».

Arendalsuka satt søkelys på Åpenhetsloven

Ansvarlighet og transparens i leverandørleddet er kommet for å bli, konkluderte alle tre panelistene. F.v. Marianne Ryan, Knut Øksby og Stig Clementsen. Bilde: Skjermdump

Se opptak av seminaret her: Vil åpenhetsloven bidra til mer transparente leverandørkjeder? – YouTube

FAKTA – FACTLINES

Factlines ble grunnlagt i Norge i 2012 som respons til norske myndigheters ambisjon om styrke bærekraftige innkjøp. Leverandørkjeder, sourcing og bærekraft er komplekst. Factlines bygger derfor enkle verktøy og løsninger som gjør det enklere å forstå, analysere og møte kravene som stilles på en effektiv måte. Factlines støtter hele prosessen fra krav og etiske retningslinjer til risikoanalyse, oppfølging og dialog. Les mer om løsningen her. Selskapet eies av Arendals Fossekompani.