Skip to main content

Skal man i gang med at give sin leverandørkæde et ordentligt bæredygtighedseftersyn, kan det være svært at overskue hvordan man bedst griber opgaven an. Mange virksomheder har i større eller mindre grad en løs kontakt til deres underleverandører, og mange føler ikke, at de har købekraften, ressourcerne eller relationen til at stille krav og stille spørgsmål. Men i sidste ende falder eventuelle problemer i leverandørkæden tilbage på egen virksomhed, og derfor er det vigtigt med en indsats der er effektiv samtidig med at den har en stor effekt.

Her kommer Factlines syv gode råd til hvordan man konkret griber opgaven an.

 1. Få overblik, tag stilling og prioriter, hvilke indsatser der kan gøre den største forskel
  Samfundsansvar dækker over et bredt spektrum af hensyn såsom reduktion af CO2-udledning, genanvendelse, arbejdstagerrettigheder, skadelig kemi, børnearbejde, arbejdsmiljøhensyn, kædeansvar osv. Derfor er det væsentligt at gøre sig klart, hvilke indsatsområder der er mest relevant for din produktionskæde, og hvordan man bedst adresserer risikoområder og problemer. Hvis du arbejder i en ressourcetung produktionsvirksomhed, så er klima og miljøhensyn måske de største faktorer. Hvis dine produkter er arbejdskraftintensive, så er sociale hensyn som arbejdstagerrettigheder måske. Dermed ikke sagt, at du ikke skal købe økologisk kaffe til kantinen. Lidt har også ret, og de små tiltag gør også en forskel. Men det kan ikke kompensere for hvad du gør eller ikke gør i din kerneforretning.
 2. Stil krav – både til produkt og produktion
  Skal man rykke CSR-dagsordenen fra ”nice to have” til ”must have”, kommer de færreste uden om at stille nye, skærpede krav til deres leverandører. Alle virksomheder er bekendt med at stille specifikations- og kvalitetskrav til deres underleverandører, og tilsvarende bør man stille krav omkring bæredygtighed. At stille krav til selve produktet omkring f.eks. miljøhensyn er ofte enklere end krav til selve produktionen, da man f.eks. kan teste for skadelig kemi eller andre egenskaber, når man har produktet i hånden. Der er færre gråzoner, og flere løsninger såsom certificeringer og mærkeordninger klar på hylden. Det bliver mere kompliceret når det handler om selve produktionen, men dette er mindst lige så vigtigt.
 3. Tænk helhedsorienteret
  Kravene skal naturligvis følges op med en indsat, der sikrer at det man har besluttet også bliver ført ud i livet. Det skal være tydeligt for leverandøren hvad man forventer af dem, og man skal følge op og rette op på mangler i samarbejde med leverandøren. Det kræver en bredspektret indsats af forskellige initiativer. Første led er typisk en code of conduct, men for alt for mange bliver det et ”dødt dokument”, som man sender til leverandøren ved første ordregivning, og som der ikke bliver kigget på efterfølgende. Andre værktøjer er en auditering, der kan give et øjebliksbillede over forholdene. En self assessment med et værktøj som Factlines er et arbejdsredskab til at danne sig et overblik over leverandørernes indsatser, evaluere risici og finde hvor man bør sætte ind. Alle disse supplerer hinanden.
 4. Opbyg solide og langsigtede relationer til leverandører
  Det er vigtigt at få leverandørerne med om bord i de forandringstiltag, der sættes i gang. Og det kræver gode relationer. Det kan være fristende at shoppe rundt blandt leverandører og finde den billigste leverandør med første gode tilbud, der dukker op. Og skulle man opdage problematiske forhold kan man holde dem ud i strakt arm, og sige, at det bryder med egne principper. Men det kan også hurtigt blive en dårlig forretning, både ud fra et økonomisk hensyn og et CSR-synspunkt. Langvarige relationer giver en fælles forståelse for behov og rammebetingelser. Det giver bedre produkter, og gør det også nemmere for den ordregivende virksomhed at påvirke til at skabe forandring.
 5. Deltag og bliv klogere
  CSR-området er i konstant udvikling, og der udvikles hele tiden nye løsninger. Der findes mange forskellige medier og netværksforummer, hvor man kan komme og deltage og få gode råd. Meget af det koster ikke andet end tid, og det kan være givet godt ud, når man ikke skal opfinde alle løsningerne selv, men kan lade sig inspirere af andre.
 6. Etiske leverandørkæder er en proces
  En god og sund leverandørkæde kommer ikke af sig selv, men kræver et langt og sejt træk der ofte støder ind i kulturforskelle og lokale arbejdsforhold og forskellige forventninger. Og heldigvis er der ikke nogen, der forventer at det hele er løst på en gang. I de fleste tilfælde er man sikret mod dårlige sager, hvis man sørger for at kommunikere klart og åbent om de risikoområder man har identificeret, og hvilke skridt man har tænkt sig at tage for at løse dem.
 7. Gør etikken til en integreret del af virksomhedens DNA
  Det er væsentligt at bæredygtig tænkning med tiden bliver integreret i virksomhedens kultur og forankret i kerneforretningen. Ellers kommer indsatserne let til at gå op i enkeltstående projekter, der efterhånden glider i baggrunden, og ikke bliver fulgt op på. For flere og flere virksomheder er bæredygtighed en del af deres kernefortælling; en del af deres ”license to operate”. Andre virksomheder arbejder med den tredobbelte bundlinje, hvor man foruden at holde den økonomiske bundlinje i balance, arbejder med en social og miljømæssig bundlinje. På den måde bliver bæredygtighed tænkt ind i alle processer, og fra den første idé til produktet sættes til salg.