Skip to main content

Siden 2012 har Factlines jobbet for å bidra til at bedrifter over hele landet svarer på myndighetenes ambisjon om å styrke bærekraftige innkjøp. I dag har Factlines og deres digitale løsninger og ekspertise effektivisert kartleggingen av forsyningskjeder og de støtter nå hele prosessen – fra krav og etiske retningslinjer, til risikoanalyse, oppfølging og dialog.

Men fra den spede begynnelse har man nå giret helt om! Siri Engesæth forteller; «Vi fikk inn Alytic som majoritetseier april 2022, og etter det har planene våre bare vokst. Nå går vi fra å nesten ikke være folk rundt bordet til å bli mange – og det er gøy!»

Ambisiøse planer over hele kloden

«Factlines har ambisiøse planer og det realiseres best gjennom en mangekulturell organisasjon.» Engesæth er tydelig på fordelen av å ha mange kulturelle føtter å stå på når arbeidet handler om å kunne se både lange og korte linjer i innkjøp som gjøres av norske bedrifter.

«Ingen har bedre grunnleggende innsikt om en kultur eller et område enn de som faktisk har vokst opp der. Og vi er rett og slett nødt til å kunne kommunisere og forstå hvor kundene våre opererer.»

Nettopp derfor har også Siri og resten av gjengen i Factlines lett over alt etter sine nye kolleger – og funnet noen av dem!

Det er mange ulike grunner til å gå inn i et selskap som dette, men det er absolutt ingen tvil om at ambisjonsnivået og engasjementet er skyhøyt! Joana Belo Pereira jobber som produktleder taksonomi og har på mange måter funnet den perfekte arbeidsplassen her!

Bildet viser dame bak pcskjerm

«Factlines gir meg en helt unik mulighet til å krysse av på flere mine karriereambisjoner på en gang! For det første tar jeg et steg videre innen produktledelse når jeg får mulighet til å ta ansvar for en produktlinje helt fra start. For det andre å bidra til å implementere EU-taksonomien i EØS-området og videre ut i Europa. Og for det tredje så er Factlines et selskap som gjør så mye mer enn å bare snakke om mangfold og inkludering! Det er virkelig helt utrolig motiverende å jobbe sammen med mennesker med så mange forskjellige bakgrunner!»

På lag for mennesker og natur

Helen Handan Zhang er utdannet innen industriell økologi og jobber med produktet livssyklusanalyse. Hennes fokus bidrar sterkt til å løfte Factlines klimaekspertise;

bildet viser smilende dame foran elv

«Klimaendringer, som en av de største utfordringene i dette århundret, setter matsikkerheten i fare, forsterker vannmangelen og eskalerer ulikheten. Hvordan vi skal takle klimaendringene er derfor avgjørende for vår bærekraftige fremtid. I gjennomsnitt står forsyningskjeden for 92 % av de totale klimagassutslippene til et selskap. Factlines hjelper organisasjoner med å realisere risikoen i forsyningskjeden gjennom ESG-rapporteringsverktøy og gi råd om risikoreduksjon. Som utdannet innen industriell økologi gir Factlines meg den perfekte muligheten til å anvende kunnskap på et meningsfylt område.»

«Vi skal vokse enda mer, og vi trenger nye folk i en rekke stillinger!» sier Siri Engesæth og er helt tydelig på at de er på vei til å bli en stor, sammensatt og fin gjeng.

Og som Doina Bunduchi som jobber med tekniske løsninger sier det; «Factlines vokser kontinuerlig, og her har du sjansen til å påvirke veikartet. Hvis man har et hjerte som banker for en ansvarlig forsyningskjede, arbeidernes velferd og handel med etiske ressurser, da bør man bli med i Factlines og gjør en forskjell!»

Bildet viser smilende dame foran pc
Jeg liker spesielt to ting i Factlines – menneskene jeg jobber med og kundene våre. Factlines’ kunder er selskaper som bryr seg om deres forretningsfotavtrykk. Kom og jobbe med oss!»

Og sånn som det ser ut nå – så er det absolutt plass til flere!