Skip to main content

Vi har gleden av å fortelle deg at vi nå er i sluttfasen i utviklingen av neste generasjon Factlines!Factlines hjelper virksomheter med kartlegging og forbedringer i leverandørkjeden. Vi sparer kundene våre tid og penger med en effektiv prosess og et system for evaluering av leverandører, og gjør dem i stand til å prioritere og fokusere på det som er viktigst.Vi vet at nåværende system kan være komplisert å bruke, og har derfor gjort noe med det.Neste generasjon Factlines er rett rundt hjørnet. Det nye systemet bygges fra bunnen av og vil erstatte dagens løsning. Ingen grunn til bekymring – det nye grensesnittet er moderne og enklere å bruke for både deg og dine leverandører.Samme metode, ny teknologi. Factlines-prosessen er fortsatt basert på samme prinsipper og metode som før, men med en forbedring av vår digitale plattform. Målet er å gjøre det enklere for deg å lage og sende ut egenvurderinger selv og selvfølgelig å se resultater, risiko og jobbe med oppfølgingsaktiviteter for å forbedre leverandørkjeden din. Vi kommer snart tilbake med mer informasjon om neste generasjon Factlines.