Skip to main content

Et nyt paradigme for ansvarlighed
Vi har vænnet os til at sige CSR, grøn og ansvarlig. Nu kommer man nok ikke uden om også at lære at sige ESG. ESG står for Environmental, Social & Governance. Og selvom det måske kan lyde som en rebranding af CSR-begrebet og tilsagn om at være ”grøn” og ”bæredygtig”, kan ESG betragtes som et nyt paradigme for hvordan virksomheder måles og vejes på deres ansvarlighed.

ESG-begrebet er for investorer frem for forbrugere, myndigheder og andre eksterne interessenter. Og det er opstået fordi investorer ikke længere kun udvælger virksomheder ud fra nøgletal, men kigger på hele virksomhedens påvirkning af deres omgivelser.

ESG bruges til at sammenligne virksomheder på tværs. Virksomheders værdisættes i dag på baggrund af deres påvirkning af deres omverden og deres risikoprofil, og en ESG-rating gør det bla. billigere og lettere for virksomheden at optage lån. ESG-data bruges som supplement til de traditionelle selskabsanalyser (pdf), og det er i høj grad blevet adopteret af store revisionsfirmaer og konsulenthuse.

Ansvarlighed er ikke længere nice to have men need to have. Virksomhedsansvar handler ikke længere om at vinde kunder og brande sig positivt, men om ikke at tabe penge og investeringer, eller komme bagud med udviklingen. CSR er ofte blevet opfattet/præsenteret som en udgift, og ESG-begrebet gør det mere tydeligt, at det i længden kan blive dyrere, ikke at gøre noget.

Governance frem for godgørenhed. Governance-begrebet er et udtryk for ordentlighed og ansvarlig ledelsesstil. Det handler om at der på ledelsesniveau tages ansvar for at hele virksomheden lever op til etiske retningslinjer. Det kan være alt fra at tage ansvar for hele leverandørkæden, at sikre en ensartet kønssammensætning i bestyrelsen eller ansvarlig håndtering af. Ansvarlighed er altså ikke længere en sag for kommunikations- eller CSR-afdelingen, men påvirker nu virksomhedens grundlæggende værdier. Med et udgangspunkt i ESG, varetager ledelsen ikke bare ansvar for miljø og sociale hensyn i virksomhedens produktionskæde, den tager også ansvar for, at hele virksomheden er sund og ordentligt drevet, og hviler på et fundament af ansvarlighed og principfasthed.