Skip to main content

Det er den tiden på året – næringslivstopper, politikere og selskaper strømmer til Sørlandskysten for faglig påfyll og gode diskusjoner. Factlines snakker om Åpenhetsloven på Arendalsuka 2022, og denne gangen inviterer vi til to ulike arrangementer. Fellesnevner for arrangementene er diskusjoner rundt Åpenhetsloven, som trådte i kraft 1.juli i år. 

Tirsdag 16.08 klokken 15:00 – 16:00 på Torvet: Vil Åpenhetsloven bidra til et mer rettferdig næringsliv? 

Dag Strømsnes DFØ, Arendalsuka, Åpenhetsloven

Dag Strømsnes fra DFØ vil prate om menneskerettigheter i offentlige anskaffelser.

Det første arrangementet som går av stabelen vil være på scenen Fremtidens Næringsliv, organisert av UN Global Compact Norge. Tematikken som vil belyses er om private virksomheter nå blir flinkere enn offentlige i å følge opp anskaffelsene overholder krav om menneskerettigheter og sosiale rettigheter.  Ifølge Direktoratet for forvaltning og økonomistyring stiller kun 27% av statlige virksomheter og 28% av kommunene krav om ivaretakelse av menneskerettigheter når de anskaffer. Dette på tross av at lov om offentlige anskaffelser, LOA §5, trådte i kraft allerede i 2017 og Åpenhetsloven trådte i kraft 1.7.202.

Til å belyse problemstillingen inviterer vi til samtale mellom divisjonsdirektør Dag Strømsnes, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, og en viktig representant fra næringslivet (TBA).

Avslutningsvis i arrangementet vil  Factlines presentere siste bransjestatus på oppfølging av leverandører på sosiale rettigheter, menneskerettigheter, miljø og antikorrupsjon.

Torsdag 18.08 klokken 14:00 – 15:00 på Langbryggen 9: Vil Åpenhetsloven bidra til mer transparente leverandørkjeder?

På scenen på terrassen til Arendals Fossekompani, inviterer vi til ukens andre arrangement. Her vil vi ta for oss i hvilken grad næringslivets Åpenhetslov vil kunne bidra til å forbedre menneskerettighetssituasjonen i globale leverandørkjeder. Åpenhetsloven kalles en ansvarlighetslov for næringslivet. Trenger næringslivet en slik lov, eller gjør virksomhetene allerede nok? Dette arrangementet har antallsbegrensning på 100 stk.
Vi håper her på internasjonal deltagelse.

Med andre ord, vi kan vente oss spennende faglige innlegg, foredragsholdere og en god atmosfære. Sees vi der?

Se informasjon om arrangementene på Arendalsukas sider:

Tirsdag: Vil Åpenhetsloven bidra til et mer rettferdig næringsliv? – Arendalsuka

Torsdag: Vil Åpenhetsloven bidra til mer transparente leverandørkjeder? – Arendalsuka

 

Husk at du alltid kan lese om produktet vårt her.