5 tips for å bruke verdikjedekartlegging for å forbedre ESG-rapportering

ESG-rapportering

Verdikjedekartlegging er et kraftig verktøy som bedrifter kan bruke for å identifisere og håndtere ESG-påvirkninger. Ved å kartlegge verdikjeden din kan du identifisere områder der din virksomhet har stor innvirkning på miljø og samfunn. Denne informasjonen kan deretter brukes til å utvikle og implementere målrettede ESG-initiativer.

Her er fem tips for å bruke verdikjedekartlegging for å forbedre ESG-rapportering:

  1. Kartlegg verdikjeden din. Det første trinnet er å kartlegge verdikjeden din. Dette inkluderer alle aktivitetene som er involvert i å produsere og levere produktene eller tjenestene dine, fra råvareutvinning til avhending ved livets slutt. Men alle må begynne et sted, så ikke fortvil.
  2. Identifisér dine viktigste ESG-påvirkninger. Når du har kartlagt verdikjeden din, kan du identifisere ESG-påvirkningene som er mest relevante og presserende for virksomheten din. Avhengig av din bransje, produkter eller tjenester, og lokasjon, vil dette variere. Noen vanlige ESG-påvirkninger inkluderer klimagassutslipp, vannforbruk, avfallsproduksjon, ansattes sikkerhet og arbeidsforhold og samfunnsutvikling.
  3. Vurdér ESG-ytelsen din. Når du har kartlagt verdikjeden din og identifisert din virksomhets fotavtrykk være seg miljømessig, menneskerettighets utfordringer eller sosiale utfordringer, kan du vurdere ESG-ytelsen din på hvert trinn. Dette innebærer å identifisere og evaluere hver aktivitets ESG-risikoer og muligheter.
  4. Utvikle og implementere ESG-initiativer. Basert på din vurdering av ESG-ytelsen din kan du utvikle og implementere målrettede ESG-initiativer. Disse initiativene bør være utformet for å redusere ESG-risikoene dine og forbedre ytelsen din.
  5. Overvåk og rapporter om ESG-fremgangen din. Det er viktig å overvåke og rapportere om ESG-fremgangen din på regelmessig basis. Dette vil hjelpe deg å identifisere områder der du gjør fremskritt og områder der du trenger å forbedre deg.

Verdikjedekartlegging er komplekst, med flere regneark og kontakter over hele verden å administrere. Factlines kan hjelpe deg med dette så virksomheten raskere vil ha et godt datagrunnlag og gode dialoger med leverandører og kunder. I tillegg hjelper systemet deg så prosessen kan gå og gå uten skippertak og personavhengighet. Ta kontakt med teamet vårt, da vel.


Ved å følge disse tipsene kan bedrifter bruke verdikjede kartlegging til å forbedre ESG-rapporteringen og forbedre den generelle ESG-ytelsen.


Ytterligere tips:

Ved å følge disse tipsene kan virksomheten bruke verdikjedekartlegging til å produsere ESG-rapporter som er informative, transparente og handlingsrettede.

EU Taxonomy Reporting kommer snart!

Klassifiser og kalkuler bedriftens aktiviteter i henhold til EU taksonomien med vår nye løsning som kommer denne høsten.
Skrevet av:
Publisert:
October 2023
ESG