Skip to main content

FNs bærekraftige utviklingsmål fyller fem år, og det betyr at vi har ti år igjen for å lindre fattigdom, få slutt på sult og sikre alle innbyggere i verden tilgang til anstendige jobber og økonomisk vekst – alt sammen samtidig som vi sikrer bærekraftig produksjon og forbruk som ikke kompromitterer klima- og miljømål.

Dette er et ambisiøst oppdrag, og skal lykkes krever det innsats fra regjeringer, frivillige organisasjoner og ikke minst bedrifter.

Men hva er bærekraftsmålene, og hvordan blir man med på laget?

Fra filantropi til forretningsmuligheter

FNs bærekraftige utviklingsmål er et sett med mål for utviklingen av det globale samfunnet som skal nås før 2030. Det er 17 utviklingsmål og ikke mindre enn 169 delmål som tar for seg både klassiske utviklingsagendaer, f.eks. rent vann, menneskerettigheter og utryddelse av fattigdom, samt klima, miljø, bærekraftig produksjon og forbruk og globale partnerskap.

Målene representerer en helt ny tilnærming til utvikling. Utviklingsarbeid er ikke lenger begrenset til brønngraving og skolebygging. Det handler om bærekraftig vekst, handel og samarbeid. Dette betyr at bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlig sektor alle har et felles og felles ansvar for å nå utviklingsmålene.

Den private sektoren er nå i front når det gjelder å gjøre verden bærekraftig. Men for mange selskaper er det en fremmed tanke å plutselig få ansvaret for å gjøre «utviklingsarbeid».

Heldigvis er ikke dette måten å nærme seg målene på. SDG-ene er ikke filantropi, men representerer god forretningspraksis og en investering i fremtiden. Og mens det store antallet mål og delmål i utgangspunktet kan se skremmende ut, betyr det at de fleste selskaper vil være i stand til å identifisere mål som samsvarer med virksomheten deres.

Og for de som allerede er i forkant med bærekraft, er det forretningsmuligheter å utnytte. Ifølge UNDP åpner utviklingsmålene for et markedspotensial på 12 billioner dollar, og Dansk Initiativ for Etisk handel og Etisk Handel Norge, og mange flere finnes på nasjonalt og regionalt nivå.

Ekstern hjelp er imidlertid ingen forutsetning for å jobbe med SDG.

Slik kommer du i gang på egen hånd:

  • Gå til SDGs nettsted og identifiser målene som passer best med kjernen i virksomheten din.
  • Tenk på hva du kan gjøre for å støtte dem.
  • Lag en plan for hvordan dette kan gjennomføres i praksis.
  • Dann eventuelt et partnerskap med en eller flere interessenter som kan hjelpe arbeidet ditt med å få størst effekt på den mest effektive måten.

Factlines kan hjelpe

Factlines hjelper selskaper å operasjonalisere SDG-ene. Factlines forenkler oppfølgingen i forsyningskjeden, som direkte understøtter SDG 12 – bærekraftig produksjon og forbruk. Vår løsning er også i tråd med SDG 17.8 som understreker betydningen av teknologi som driver for kapasitetsbygging. SDG 17 fremmer offentlig-private partnerskap, og for Factlines er det en hjørnestein i vår virksomhet.

Les mer:

Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål (rapport)