Vi förenklar ansvarigheten i leverantörkedjor

Översikt. Insikt. Compliance.

Våra tjänster Kontakta oss

Hur vi gör

 

Stärk kontrollen av leverantörskedjan

Vi har verktygen och expertisen för att sätta igång ditt företag – snabbt och effektivt.

Sätt igångKontakta oss

Factlines hjälper företag med kartläggning och förbättringar i leverantörskedjan. Med en effektiv process för att utvärdera leverantörer sparar vi tid och pengar för våra kunder, och gör det möjligt för dem att prioritera och fokusera på det som betyder mest.

Vi hjälper dig hela vägen.

Effektiv utvärdering med kartläggning av leverantörer

Att kartlägga leverantörskedjan med självrapportering är ett effektivt sätt att få kunskap om risker i leverantörskedjan.

Få insikt och kontroll genom att fråga dina leverantörer om deras affärs- och upphandlingsrutiner.

Vår digitala lösning effektiviserar processen och sparar tid och pengar.

Fokus på de viktigaste riskområdena

Leverantörsprofiler och riskanalys gör det enkelt att prioritera uppföljningen.

Istället för att utvärdera varje leverantör på samma sätt, kan du fokusera på utvalda av dem, för ytterligare uppföljning, dokumentation eller inspektion.

Du kan använda Factlines som ditt verktyg för att hantera information och dokumentation från uppföljningen.

Enklare rapportering och dokumentation

När jobbet är klart gör vi en redogörelse för efterlevnadskrav, för uppföljning i leverantörskedjan. Den kan användas som dokumentation för både privata och offentliga inköpare.

Använd undersökningsrapporten som en solid bas till årsrapporten om företagets sociala ansvar.

Gå från den fullständiga översikten till detaljerad leverantörsinformation med bara ett par tryck.

Våra tjänster

Står du inför din första undersökning om sociala ansvar hos leverantörer och är osäker på var du skall börja? Eller är målet att effektivisera utvärderingen av leverantörer för bättre kvalitet och kontroll? Våra digitala lösningar kan tillgodose dina behov.

Insight

Med Insight kommer du lätt igång. Inför etiska riktlinjer och få den första kartläggningen. Då lever du upp till standardkraven för uppföljning. Factlines Insight erbjuder insikt och kontroll, och gör det möjligt för ditt företag att ta de första viktiga stegen på vägen till en ansvarsfull leverantörskedja.

Passar bäst för
Företag som ska börja med uppföljning av leverantörer.

Bli smartare

”Våra kunder kräver att vi undertecknar på de etiska riktlinjer . Vi måste komma igång med kartläggning och utvärdering av leverantörer.”

Sustainable Procurement

Effektivisera uppföljningen av dina leverantörer. Med ett flexibelt frågeformulär kan du inkludera miljö-och kvalitetsbehandling, eller inkludera ytterligare frågor om riskområden. Få bättre kontroll med avancerad dokument- och riskbehandling. Lägg tid på resultat och uppföljning – vi genomför leverantörsenkäten.

Passar bäst för
Företag som vill effektivisera uppföljningen av sina leverantörer,som behöver flexibilitet, dokumentbehandling och kartläggning av risker.

Bli smartare

”Vi vill ha en effektiv lösning som hjälper oss att kartlägga och utvärdera våra leverantörer. Då kan vi använda resurserna där det är viktigast. ”

Customized

Avancerad leverantörsuppföljning som är skräddarsydd för behoven ditt företags har. Flexibel självrapportering från leverantörer baserat på exempelvis bransch, riskfaktorer och efterlevnad av CSR-krav. Effektivisera kartläggningen av risker och håll koll på dokumentation mellan er, leverantörer och kunder. Följ upp förbättringarna med korrigerande åtgärdsplaner. Med Factlines digitala plattform kan du effektivt styra kontinuerlig uppföljning och kontroll.

Passar bäst för
Stora företag i behov av skräddarsydda lösningar och kontinuerlig leverantörsutvärdering.

Bli smartare

”Ansvarsfull behandling av leverantörer är viktigt för oss. Vi behöver en digital lösning som kan anpassas våra egna processer för leverantörsutvärdering och riskhantering. ”

Vill du undvika överraskningar i leverantörskedjan?

.

Fyra viktiga orsaker till att CSR och ansvarsfull leverantörbehandling har hög prioritering hos seriösa företag

1. Leverantörskedjor är riskabla. En stor del av de produkter och tjänster vi köper, har sitt ursprung i länder med hög risk för brott mot elementära mänskliga rättigheter. Alla företag har ett ansvar för att säkerställa kontroll, och åtgärda potentiella negativa villkor i sina leverantörskedjor.

2. Hållbarhet är här för att stanna. Konsumenter, anställda och investerare föredrar hållbara företag. Ansvarsfulla produktions- och upphandlingsmetoder är gemensamma nämnare för en positiv samhällsutveckling. Kartläggningen av leverantörkedjor stöder effektivt genomförande av etiska riktlinjer och andra krav i upphandlingsprocessen.

3. Komplexa leverantörskedjor skapar större förväntningar.  I och med att leverantörskedjorna blir alltmer komplexa, ökar kraven till dokumentation, efterlevnad och kontroll. Ansvarsfull upphandling och leverantörbehandling säkerställer solida affärsprocesser. Digitala utvärderingslösningar som Factlines erbjuder gör arbetsbelastningen mindre.

4. Bättre relationer ger bättre affärer. Seriösa företag ser till att deras leverantörer åtar de samma höga standarder för sociala ansvar och solida affärspraxis, för att uppnå sina mål och ambitioner. Dialog och förbättringar stöds av kartläggningen av leverantörer. Det kan ändra efterlevnadskrav till affärsmöjligheter.

Så här kommer du igång

1

Start

2

Leverantörsenkät

3

Utvärdering och handlingsplan

1

Start

Vi ser till att ni får en god start redan från första mötet. Här går vi genom vi företagets affärssituation för att bekanta oss med era behov av uppföljning i leverantörskedjan.

Det standardiserade utvärderingsschemat från Factlines håller gällande riktlinjer för hållbar upphandling, även från det offentliga. Vi erbjuder även helt flexibla enkäter, skräddarsydda för att passa dina affärsbehov.

2

Leverantörsenkät

Enkäten skapar ditt leverantörsnätverk i Factlines. Vi gör jobbet åt dig – inbjudningar, övervakning och uppföljning av obesvarade förfrågningar. Det är enkelt för leverantörer att delta, och bli en del av ditt nätverk. Som en del av prenumerationen kan du följa enkäten i realtid och följa ditt nätverk växa.The survey creates your supplier network in Factlines.

Uppgifterna är konfidentiella. Factlines är inte en öppen plattform, men tillåter delning av känslig information mellan parter.

3

Utvärdering och handlingsplan

Efter undersökningen arrangerar vi ett möte för att gå genom de viktigaste slutsatserna. Riskanalysen hjälper till att prioritera uppföljningen. Rapporten för varje leverantör är ett bra utgångspunkt för en konstruktiv dialog. Rapporten ger dig en total överblick över dina leverantörer. Det är din basis för rapportering till viktiga intressenter, både interna och externa.

Nyt om Factlines løsning
december 1, 2021

Neste generasjon av Factlines system for ansvarlig leverandørstyring

Vi har gleden av å fortelle deg at vi nå er i sluttfasen i utviklingen av neste generasjon Factlines!Factlines hjelper…
Aktuelt i CSRÅpenhetslovenResponsible supply chains
november 10, 2021

Åpenhetsloven – hva betyr den for dere?

(kilde: Regjeringen.no og https://home.kpmg/no )  Åpenhetsloven (Prop.150L (2020-2021) – Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold) er vedtatt i Stortinget (juni 2021) og dette gjør…
CSRESGSustainability
april 19, 2021

G for governance – Fem fakta om ESG som du bør kjenne til

Et nytt paradigme for ansvarlighet. Vi har vennet oss til å si CSR, grønn og ansvarlig. Nå kommer man nok ikke…